VĂN BẢN-TÀI LIỆU
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

 DANH SÁCH VĂN BẢN
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB BAN HÀNH XEM TẢI VỀ
1 Chương trình Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.. CT Hướng dẫn 13/03/2024 Download
2 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.. Số 14-KH/HNT Kế hoạch 11/03/2024 Download
3 Kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Số 06-KH/BCĐ Kế hoạch 28/02/2024 Download
4 CV về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Số 147-CV/HNDT Công văn 04/03/2024 Download
5 Kế hoạch tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Số 140 KH/HNDT Kế hoạch 21/02/2024 Download
6 Tài liệu hỏi đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023_20230 tỉnh Nam Định Hỏi đáp Hướng dẫn 16/01/2024 Download
7 Tài liệu tuyên truyền về Luật Thanh tra Tài liệu tuyên truyền Hướng dẫn 14/12/2023 Download
8 dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X trình tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 _ 2028 dự thảo Báo cáo 03/07/2023 Download
9 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định HD 97 Hướng dẫn 27/04/2023 Download
10 Hướng dẫn các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh COVID_19 HD 647 SYT Hướng dẫn 20/04/2023 Download
11 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 6486 QĐ/HNDTW Quyết định 16/01/2023 Download
12 Công văn về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 1094 - CV/HNDT Công văn 06/02/2023 Download
13 Đề cương tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân gắp chíp... Đề cương Hướng dẫn 30/01/2023 Download
14 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Trực Ninh Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
15 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Giao Thuỷ Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
16 Ds Kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của BVĐ QHTND tỉnh Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
17 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Hải Hậu Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
18 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Mỹ Lộc Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
19 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện VỤ BẢN Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
20 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Ý YÊN Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
21 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Xuân Trường Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
22 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của Thành phố Nam Định Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
23 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Nghĩa Hưng Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
24 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện NAM TRỰC Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
25 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Giao Thuỷ Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
26 Thư cảm ơn về việc tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định, năm 2022 Thư cảm ơn Công văn 11/11/2022 Download
27 Quyết định vv ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 _ 2025 Số 24 /2022/QĐ-UBND Quyết định 09/08/2022 Download
28 Quyết định vv ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 _ 2025 Số 23 /2022/QĐ-UBND Quyết định 08/05/2022 Download
29 Thông tri về lãnh đạo Đại hội HND các cấp và ĐH đại biểu HND tỉnh NĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023_2028 Số 08-TT/TU Văn bản khác 15/09/2022 Download
30 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 13/09/2022 Download
31 Thư kêu gọi của Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân Thư Kế hoạch 31/08/2022 Download
32 Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh Nam Định QC PH Hướng dẫn 10/06/2022 Download
33 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Số 1208 CTPH Hướng dẫn 07/06/2022 Download
34 Thể lệ hội thi nhà nông đua tài Thể lệ Hướng dẫn 31/05/2022 Download
35 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo Thông báo- Thư mời 13/05/2022 Download
36 Hỏi đáp Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Hỏi đáp Hướng dẫn 12/05/2022 Download
37 CV v_v tuyên truyền, phổ biến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Số 861 CV/HNDT Công văn 12/05/2022 Download
38 Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Hội Nông dân tỉnh Nam Định Số 55 TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/05/2022 Download
39 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 84 TB-UBND Thông báo- Thư mời 31/03/2022 Download
40 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 41 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 02/03/2022 Download
41 Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở Dự thảo Hướng dẫn 23/02/2022 Download
42 Nghị quyết về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế _ xã hội và triển khai Nghị quyết số 43_2022_QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Số 11 NQ/CP Nghị quyết 30/01/2022 Download
43 TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 _14_02_2022_ Số 23/TB-UBND Thông báo- Thư mời 14/02/2022 Download
44 Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiều 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định Số 790 CV/HNDT Công văn 10/02/2022 Download
45 Thông báo kết luận của đc Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống covid 19 Số 21 TB/UBND Thông báo- Thư mời 07/02/2022 Download
46 Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2022 Số 99 KH/HNDT Kế hoạch 13/01/2022 Download
47 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 Số 16 Ctr/HNDT Chương trình 13/01/2022 Download
48 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2022 Số 25 HD/HNDT Hướng dẫn 12/01/2022 Download
49 Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Chi Hội nông dân khi triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn _xóm_, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Số 24 HD/HNDT Hướng dẫn 12/11/2021 Download
50 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid 19 Số 95 KH/HNDT Kế hoạch 12/11/2021 Download
51 Hỏi đáp về sắp xếp thôn xóm CV_193 Công văn 17/09/2021 Download
52 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 27/09/2021 Download
53 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ Đề cương Hướng dẫn 16/09/2021 Download
54 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 Số 68 /NQ-CP Nghị quyết 01/07/2021 Download
55 Mức xử phạt đối với 23 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 Quy định Quy định- Quy chế 19/08/2021 Download
56 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40_CT_TW và Kết luận số 06 KL_TW Số 6600/KH-NHCS Kế hoạch 21/07/2021 Download
57 Hướng dẫn phòng chống dịch Covid_19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Số 796 HD/SVHTTDL Hướng dẫn 29/07/2021 Download
58 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số: 127 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 20/07/2021 Download
59 Về việc gửi hồ sơ và báo cáo kết quả xây dựng mô hình về an ninh trật tự Số 647 CV/HNDT Công văn 01/07/2021 Download
60 Công văn về việc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid _19 Số 627 CV/HNDT Công văn 02/06/2021 Download
61 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch, bệnh Covid 19 Số 81 TB/UBND Thông báo- Thư mời 26/05/2021 Download
62 hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI 2021 Số 619 CV/HNDT Công văn 24/05/2021 Download
63 CV Hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng Số 617 - CV/HNDT Công văn 18/05/2021 Download
64 Công điện về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID_19 Công điện số 18 UBND tỉnh Hướng dẫn 07/05/2021 Download
65 V_v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021_2026” Số 601 CV/HNDT Công văn 06/05/2021 Download
66 Công điện Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid_19 Công điện Hướng dẫn 05/05/2021 Download
67 Công điện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID_19 trên địa bàn tỉnh Công điện Hướng dẫn 30/04/2021 Download
68 V_v tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID_19 Số 239/UBND-VP7 Công văn 30/04/2021 Download
69 Đề cương tuyên truyền 135 năm ngày quốc tế lao động _01_5_1886 _ 01_5_2021_ Đề cương Hướng dẫn 14/04/2021 Download
70 Kế hoạch hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng _giải Búa liềm vàng_ lần thứ VI năm 2021 Số 08KH/TU Kế hoạch 14/04/2021 Download
71 Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên nông dân năm 2021 Số 77 KH/HNDT Kế hoạch 20/04/2021 Download
72 Hỏi đáp về bầu cử Hỏi đáp Hướng dẫn 05/04/2021 Download
73 Tuyên truyền, triển khai hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VIII Số 04 /LHH-BTCHT Công văn 15/03/2021 Download
74 Kế hoạch đợt thi đua trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021_2026 Số 72 KH/HNDT Kế hoạch 12/03/2021 Download
75 Thông báo kết luật của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid 19 Số 37/TB-UBND Thông báo- Thư mời 15/03/2021 Download
76 Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh _khóa X_ Số 12 Ctr/HNDT Chương trình 10/03/2021 Download
77 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018_2023 và các Nghị quyết, Đề án của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh _Khóa X_ Số 71 KH/HNDT Kế hoạch 10/03/2021 Download
78 Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Số 130/2020/NĐ-CP Nghị quyết 30/10/2020 Download
79 MẪU BẢN KÊ KHAI VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU, KÊ KHAI HẰNG NĂM, KÊ KHAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ Phụ lục Hướng dẫn 12/03/2021 Download
80 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW HND Việt Nam _Khóa VII_ "Về HND Việt Nam tham gia phát triển KTTT trong NN, NT giai đoạn 2021 2025" Số 70KH/HNDT Kế hoạch 09/03/2021 Download
81 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 Số 16 HD/HNDT Hướng dẫn 22/02/2021 Download
82 Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 26/01/2021 Download
83 CV về việc phối hợp với các cấp Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Số 17/ UBND-VP8 Công văn 05/01/2021 Download
84 Chỉ thị của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Chỉ thị số 12 /CT-UBND Văn bản khác 24/12/2020 Download
85 Đề cương tuyên truyền Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX Đề cương Hướng dẫn 14/10/2020 Download
86 Công văn về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Số 507 CV/HNDT Công văn 08/10/2020 Download
87 Công văn ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Số 494 CV/HNDT Công văn 11/09/2020 Download
88 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 11/09/2020 Download
89 Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 24/08/2020 Download
90 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 25/08/2020 Download
91 CV Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Số 472 CV/HNDT Công văn 12/08/2020 Download
92 CV hưởng ứng cuộc thi báo chí và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010_2020 Số 471 CV/HNDT Công văn 12/08/2020 Download
93 Công văn lùi thời gian tổ chức giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" cúp Agribank năm 2020 Số 470 CV/HNDT Công văn 11/08/2020 Download
94 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới Số 469 CV/HNDT Công văn 07/08/2020 Download
95 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành tuyên giáo Đề cương Hướng dẫn 22/07/2020 Download
96 Điều lệ giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II cup Agribank Số 01 ĐL/BTC Kế hoạch 24/06/2020 Download
97 Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" Số 54 KH/HNDT Kế hoạch 24/06/2020 Download
98 Đề cương tuyên truyền đại hội Đảng các cấp Đề cương Hướng dẫn 23/06/2020 Download
99 Tài liệu thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Số 401-CV/HNDT Công văn 09/06/2020 Download
100 Một số nội dung cơ bản liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19 Bộ công hỏi và trả lời Quy định- Quy chế 20/05/2020 Download
101 CV hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V_2020 Số 383-CV/HNDT Công văn 12/05/2020 Download
102 Về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 365 CV/HNDT Công văn 08/04/2020 Download
103 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid_19 Chỉ thị số 16 -CT/TTg Văn bản khác 31/03/2020 Download
104 Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID_19 trong tình hình mới Số 358 CV/HNDT Công văn 20/03/2020 Download
105 Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi... Số 46 KH/HNDT Kế hoạch 06/03/2020 Download
106 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp... Số 45 KH/HNDT Kế hoạch 06/03/2020 Download
107 Hướng dẫn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi Số12 HD/HNDT Hướng dẫn 09/03/2020 Download
108 Công văn về việc triển khai thực hiện Quỹ mái ấm nông dân năm 2020 Số 342 CV/HNDT Công văn 28/02/2020 Download
109 Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 Số 43 KH/HNDT Kế hoạch 24/02/2020 Download
110 Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 Số 08 Ctr/HNDT Chương trình 24/02/2020 Download
111 Công văn đề cử nông dân tham gia cuộc thi Làm nông thời công nghệ 4.0 Số 337 CV/HNDT Công văn 20/02/2020 Download
112 Kế hoạch tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2015_2020 Số 39 KH/HNDT Kế hoạch 17/02/2020 Download
113 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 Số 09 HD/HNDT Hướng dẫn 06/02/2020 Download
114 kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Số 37 KH/HNDT Kế hoạch 03/02/2020 Download
115 Thông cáo báo chí về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2020 Thông cáo báo chí Thông báo- Thư mời 01/02/2020 Download
116 Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra Số 327-CV/HNDT Công văn 05/02/2020 Download
117 Văn bản quy định của Tỉnh ủy Nam Định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở 1295-QD/TU Quyết định 15/12/2019 Download
118 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh PHỤ LỤC D25 Thông báo- Thư mời 25/12/2019 Download
119 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh PHỤ LỤC D88 Thông báo- Thư mời 15/12/2019 Download
120 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHỤ LỤC C15 Thông báo- Thư mời 15/12/2019 Download
121 Kế hoạch triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nông dân, nông thôn giai đoạn 2019_2023 Số 30 KH/HNDT Kế hoạch 21/11/2019 Download
122 Chương trình hành động thực hiện 03 NQ của TW Hội Nông dân Việt Nam Số 05 CTr/HNDT Chương trình 30/10/2019 Download
123 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Nam Định Số 04-CTrPH/HNDT-HKH Chương trình 10/10/2019 Download
124 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ô tô 18B 0956 Thông báo Thông báo- Thư mời 30/09/2019 Download
125 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Số 25 KH/HNDT Kế hoạch 05/09/2019 Download
126 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Văn bản khác 05/09/2019 Download
127 Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam Thể Lệ và Hướng dẫn Văn bản khác 05/09/2019 Download
128 Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam Số 250 -CV/HNDT Công văn 05/09/2019 Download
129 QĐ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Nam Định đợt I năm 2019 Số 1763/QĐ-UBND Văn bản khác 21/08/2019 Download
130 Đề án đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền gắn tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nông dân giai đoạn 2019_2023 Số 02 ĐA/HNDT Đề án 06/08/2019 Download
131 Thông báo kiểm tra thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 Số 13-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/08/2019 Download
132 Kế hoạch, Thể lệ hội thi Nông dân với Internet Kế hoạch, thể lệ hội thi Nông dân với Internet Kế hoạch 08/08/2019 Download
133 Nghị quyết của BCH HND tỉnh khóa X về vận động nông dân sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2019_2023 và những năm tiếp theo Số 01-NQ/HNDT Nghị quyết 06/08/2019 Download
134 Hướng dẫn thành lập UBKT HND cấp huyện và cơ sở Số 06-HD/HNDT Hướng dẫn 17/05/2019 Download
135 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đề cương Văn bản khác 10/06/2019 Download
136 CV về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019 Số 172 CV/HNDT Công văn 10/06/2019 Download
137 CV về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Số 171 CV/HNDT Công văn 10/06/2019 Download
138 Công văn về việc tuyên truyền ngăn chặn khống chế dịch tả lợn Châu phi Số 165-CV/HNDT Công văn 05/06/2019 Download
139 Nghị quyết của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã Số 37- NQ/TW Văn bản khác 24/12/2018 Download
140 Công văn về việc báo cáo kết quả 03 năm thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị Số 167-CV/HNDT Công văn 06/06/2019 Download
141 Biểu mẫu tông hợp số liệu 6 tháng đầu năm 2019 Biểu mẫu 6 tháng đầu năm 2019 Văn bản khác 30/05/2019 Download
142 Đề cương báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Đề cương 6 tháng Văn bản khác 30/05/2019 Download
143 Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2019 Số 03-KH/QHHTNDT Kế hoạch 14/03/2019 Download
144 Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đại biểu HND Việt Nam lần thứ VII Số 03 Ctr/HNDT Chương trình 20/05/2019 Download
145 Tiếp tục tuyên truyền, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi Số 139-CV/HNDT Công văn 06/05/2019 Download
146 Triệu tập hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Số 07-TT/HNDT Triệu tập 06/05/2019 Download
147 KH kiểm tra các nguồn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2019 Số 01-KH/HNDT Kế hoạch 03/01/2019 Download
148 Đề án đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ HTND tỉnh Nam Định giai đoạn 2019_2023 Số 01-ĐA/HNDT Đề án 19/03/2019 Download
149 KH kiểm tra hoạt động của Tổ vay vốn, tổ tiết kiệm Ngân hàng NP và PTNT năm 2019 Số 14-KH/HNDT Kế hoạch 26/03/2019 Download
150 CTPP giữa HND tỉnh Sở NN PTNT Liên minh HTX tỉnh Số 267-CTrPH/SNNN - LMHTX - HND Văn bản khác 04/04/2019 Download
151 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 267/CtrPH-SNN-LMHTX-HNDT Chương trình 16/04/2019 Download
152 Kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết Số 13 kH/HNDT Kế hoạch 26/03/2019 Download
153 Công văn của UBND tỉnh Nam Định về tập trung chỉ đạo quyết liệt dịch tả lợn Châu Phi Số 190/UBND-VP3 Văn bản khác 22/03/2019 Download
154 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 Số 05 -HD/HNDT Hướng dẫn 01/03/2019 Download
155 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 10-KH/HNDT Kế hoạch 28/02/2019 Download
156 Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT năm 2019 Số 09 kH/HNDT Kế hoạch 28/02/2019 Download
157 Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội , tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019 Số 08 kH/HNDT Kế hoạch 14/02/2019 Download
158 Kế hoạch kiểm tra giám sát 2019 Số 07 kH/HNDT Kế hoạch 14/02/2019 Download
159 Bản tin số 1 2019 Bản tin Văn bản khác 01/01/2019 Download
160 Tăng cường công tác tuyên truyền ĐH đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII Số 55 CV/HNDT Công văn 16/11/2018 Download
161 Bản tin Nông dân Nam Định số đặc biệt 2018 Phần 2 Văn bản khác 18/09/2018 Download
162 Vận động nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo Số 34 CV/HNDT Công văn 30/10/2018 Download
163 Nghị định 116_2018_NĐ_CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55_2015NĐ_CP Số 116/2018NĐ-CP Văn bản khác 07/09/2018 Download
164 Chương trình giám sát thực hiện NĐ 55 của CP Số 02-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 09/10/2018 Download
165 Bản tin Nông dân Nam Định số đặc biệt 2018 Phần 1 Văn bản khác 18/09/2018 Download
166 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập HND Việt Nam Số 01 -HD/HNDT Hướng dẫn 24/09/2018 Download
167 Đề cương tuyên truyền 88 năm ngày thành lập HND Việt Nam Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 28/09/2018 Download
168 Công văn về việc huy động cổ động viên dự khai mạc giải bóng chuyền“Bông lúa vàng” tỉnh Nam Định lần thứ I _ Cúp Agribank Số 1463-CV/HNDT Công văn 14/08/2018 Download
169 Định hướng tuyên tuyền Luật An ninh mạng Số 1435-CV/HNDT Công văn 10/07/2018 Download
170 Tuyên truyền phòng chống bệnh Lùn sọc đen vụ mùa 2018 Số 1432-CV/HNDT Công văn 05/07/2018 Download
171 Định hướng tuyên truyền về dự thảo Luật đơn vị hành chính _ kinh tế đặc biệt Số 1416 CV/HNDT Công văn 21/06/2018 Download
172 Công văn tham gia giải bóng chuyền Bông lúa vàng tỉnh Nam Định Cúp Argribank năm 2018 lần thứ I Số 1378-CV/HNDT Công văn 05/06/2018 Download
173 Công văn gửi ảnh phục vụ công tác tuyên truyền đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018_2023 Số 1366-CV/HNDT Công văn 23/05/2018 Download
174 Thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng BLV Văn bản khác 04/06/2018 Download
175 Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền Bông lúa vàng cúp Agribank Số 1256 - KHLN/HNDT-SVHTTDL Kế hoạch 22/05/2018 Download
176 Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp Số 58/2018/NĐ-CP Văn bản khác 18/04/2018 Download
177 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X Số 150-KH/HNDT Kế hoạch 07/05/2018 Download
178 Công văn bổ sung, thay thế một số khẩu hiệu tuyên truyền ĐH HND các cấp Số 1346-CV/HNDT Công văn 02/05/2018 Download
179 Công văn vv hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2018 Số 1347-CV/HNDT Công văn 02/05/2018 Download
180 Công văn triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo Số 1338-CV/HNDT Công văn 27/04/2018 Download
181 Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Câu hỏi Văn bản khác 28/04/2018 Download
182 Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Thể lệ Văn bản khác 28/04/2018 Download
183 CV về tham gia cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng Số 1337-CV/HNDT Công văn 26/04/2018 Download
184 Kế hoạch vận động xây dựng quỹ Mái ấm nông dân Số 149-KH/HNDT Kế hoạch 26/04/2018 Download
185 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018_2023 Số 537/CHPH-STNMT-HNDT Chương trình 09/03/2018 Download
186 CV về việc hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 Số 1325-CV/HNDT Công văn 03/04/2018 Download
187 Vv dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị Số 1327-CV/HNDT Công văn 06/04/2018 Download
188 Nội dung Bản tin số 2 năm 2018 Bản tin số 2 năm 2018 Văn bản khác 05/04/2018 Download
189 KH Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 Số 147 -KH/HNDT Kế hoạch 30/03/2018 Download
190 KH Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII Số 146- KH/HNDT Kế hoạch 12/03/2018 Download
191 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2018 Số 34-HD/HNDT Hướng dẫn 07/03/2018 Download
192 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội năm 2018 Số 145-KH/HNDT Kế hoạch 08/03/2018 Download
193 KH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018 Số 142 - KH/HNDT Kế hoạch 25/01/2018 Download
194 Kế hoạch Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018 Số 141 - KH/HNDT Kế hoạch 09/01/2018 Download
195 Công văn vv đề cử nông dân tham gia cuộc thi "Tôi là nông dân 4.0" Số 1296 CV/HNDT Công văn 30/01/2018 Download
196 BẢN MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CUỘC THI “TÔI LÀ NÔNG DÂN 4.0” Bản mô tả Văn bản khác 30/01/2018 Download
197 Mẫu giới thiệu nông dân tham gia cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0” Mẫu đăng ký Văn bản khác 30/01/2018 Download
198 Báo cáo kết quả phối hợp năm 2017, nội dung chương trình phối hợp năm 2018 giứa HNDT và BĐBP Số 104/BC-HNDT-BP Báo cáo 30/01/2018 Download
199 Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa HNDT và BĐBP tỉnh Số 103/KH-HNDT-BP Báo cáo 30/01/2018 Download
200 KẾT QUẢ 10 NĂM HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH NAM ĐỊNH _2007 _ 2017_ Số -BC/HNDT Báo cáo Download
201 Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Dự thảo BC/HNDT Báo cáo 17/01/2018 Download
202 CV về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành điều lệ HNDVN Số 3579 CV/HNDTW Công văn 28/11/2017 Download
203 QĐ về việc sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cứ trong hệ thống HND Số 38500-QĐ/HNDTW Quyết định 27/11/2017 Download
204 Mẫu nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ Hội các cấp mẫu hồ sơ Văn bản khác 31/10/2017 Download
205 Tuyên truyền, xét chọn tác phẩm nhiếp ảnh Số 449-CV/BTGTU Văn bản khác 03/10/2017 Download
206 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, tội phạm giai đoạn 2017_2021 Số 136/KH_HND_CAT Kế hoạch 21/09/2017 Download
207 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập HNDVN Số 32 _HD/HNDT Hướng dẫn 15/09/2017 Download
208 Triển khai thực hiện Đề án về đổi mới Công tác thi đua, khen thưởng của HNDVN Số 135 _KH/HNDT Đề án 11/09/2017 Download
209 NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam _khóa VI_ về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm Số 34 - NQ/HNDTW Nghị quyết 26/07/2017 Download
210 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 01/07/2017 Download
211 HD Xây dựng báo cáo chính trị của BCH Hội Nông dân huyện và cơ sở Nhiệm kỳ 2018_2023 Số 30-HD/HNDT Hướng dẫn 28/06/2017 Download
212 HD Công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số: 31-HD/HNDT Hướng dẫn 29/06/2017 Download
213 HD Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 28-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
214 Tổ chức đại hội điểm các cấp, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 29-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
215 HD Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 27-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
216 Ủng hộ Quỹ từ thiện hạt thóc vàng Số 1163 CV HNDT Công văn 20/06/2017 Download
217 HD Triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05_CT_TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Số 25- HD/HNDT Hướng dẫn 17/05/2017 Download
218 KH Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội Số 131 - KH/HNDT Kế hoạch 22/05/2017 Download
219 Thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 127- KH/HNDT Kế hoạch 24/03/2017 Download
220 Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 126 - KH/HNDT Kế hoạch 21/03/2017 Download
221 KH tổ chức thực hiện NQ hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng _khóa XII_ Số 112 KH/HNDT Kế hoạch 23/12/2016 Download
222 KH Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh Số 109 KH/HNDT Kế hoạch 16/11/2016 Download
223 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII Chỉ thị Ban Bí thư Văn bản khác 02/11/2016 Download
224 KH Xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp Số 101 - KH/HNDT Kế hoạch 30/08/2016 Download
225 KH vận động nông dân SXKD sản phẩm NN an toàn Số 99 - KH/HNDT Kế hoạch 25/08/2016 Download
226 KH tổ chức Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập HND VN Số 100-KH/HNDT Kế hoạch 26/08/2016 Download
227 Công văn chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3_2016 V/v chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 3/2016 Thông báo- Thư mời 18/08/2016 Download
228 Vv tổng kết chương trình phối hợp với ngành công an, giai đoạn 2012_2016 Số 889 CV/HNDT Công văn 03/06/2016 Download
229 Vv gửi Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2016 Số 880 CV/HNDT Công văn 03/06/2016 Download
230 Công văn về việc triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam năm 2016 Số: 888 CV/HNDT Công văn 03/06/2016 Download
231 Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2018 Số 86 - KH/HNDT Kế hoạch 17/03/2016 Download
232 Kế hoạch Khám sức khỏe miễn phí cho cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Số 82 - KH/HNDT Kế hoạch 22/02/2016 Download
233 kế hoạch xây dựng quỹ khuyến học giúp đỡ các cháu học sinh con em hộ nông dân nghèovượt khó vươn lên trong học tập năm 2016 Số 84- KH/HNDT Kế hoạch 08/03/2016 Download
234 Thông báo Về việc điểu chỉnh phân công cán bộ phụ trách cụm và theo dõi Hội Nông dân các huyện, thành phố Số 37-TB/HNDT Thông báo- Thư mời 07/03/2016 Download
235 Chương trình phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Số: 16 /CTPH-HNDT-STTTT Chương trình 04/12/2015 Download
236 Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao - Du lịch Số: 14 /CTPH-HNDT-SVHTTDL Chương trình 04/12/2015 Download
237 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND Số: 81- KH/HNDT Kế hoạch 22/02/2016 Download
238 Chương trình phối hợp với SởLao động thương binh và xã hội Số: 15 /CTrPH - HNDT-SLĐ-TBXH Chương trình 04/12/2015 Download
239 Chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh Số: 10/CTPH: TTr – HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
240 Chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Số: 08 /CTrPH-SNN - HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
241 Chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường Số: 09/CTrPH-STNMT-HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
242 Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp Số 12/CTPH - STP - HNDT Chương trình 04/12/2015 Download
243 Chương trình phối hợp với Sở Nội vụ Số: 17 CTr/HNDT - SNV Chương trình 04/12/2015 Download
244 Chương trình phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ Số:11 /CTrPH-HNDT-SKHCN Chương trình 04/12/2015 Download
245 Chương trình phối hợp với Sở Công Thương Số: 13/CTr-HNDT-SCT Chương trình 04/12/2015 Download
246 Báo cáo Kết quả công tác Hội, phong trào nông dân năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Số 162b-BC/HNDT Báo cáo 31/12/2015 Download
247 Quyết định Giao chỉ tiêu thi đua năm 2016 Số 197-QĐ/HNDT Quyết định 20/01/2016 Download
248 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Số 15-HD/HNDT Hướng dẫn 20/01/2016 Download
249 NQ của BCH Hội Nông dân tỉnh Nam Định về việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014 - 2018 và những năm tiếp theo NQ03HNDT.doc Nghị quyết 20/10/2014 Download
250 Kế hoạch tổng kết công tác Hội năm 2015, Sơ kết NQ01 Số 76-KH/HNDT Kế hoạch 02/11/2015 Download
251 kế hoạch kểm tra việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 Số 75- KH/HNDT Kế hoạch 02/11/2015 Download
252 Chỉ tiêu phân bổ khen thư¬ởng công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 kèm theo hướng dẫn Số 14-HD/HNDT Văn bản khác 28/10/2015 Download
253 Hướng dẫn về tổng kết, bình xét về thi đua, khen thưởng năm 2015 Số 14-HD/HNDT Hướng dẫn 28/10/2015 Download
254 Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi’’ tỉnh Nam Định Số 119-QĐ/HNDT Quyết định 06/10/2014 Download
255 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Văn bản khác 24/08/2015 Download
256 Kế hoạch của Hội Nông dân tinh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Số 70 - KH/HNDT Kế hoạch 14/01/2015 Download
257 Nghị quyết của BCH Hội Nông dân tỉnh Nam Định về “Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo” Số 01 - NQ /HNDT Nghị quyết 26/12/2013 Download
258 Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định về "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn " Số 02-NQ/HNDT Nghị quyết 18/02/2014 Download
259 Mẫu đơn xin gia nhập Câu lạc bộ SXKG giỏi tỉnh Nam Định Mẫu đơn Văn bản khác Download
X