Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Chi Hội nông dân khi triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn _xóm_, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc 8:26, ngày 22/11/2021 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 24 HD/HNDT     
X