VĂN BẢN-TÀI LIỆU
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

 DANH SÁCH VĂN BẢN
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆU LOẠI VB BAN HÀNH XEM TẢI VỀ
1 Chương trình Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.. CT Hướng dẫn 13/03/2024 Download
2 Tài liệu hỏi đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023_20230 tỉnh Nam Định Hỏi đáp Hướng dẫn 16/01/2024 Download
3 Tài liệu tuyên truyền về Luật Thanh tra Tài liệu tuyên truyền Hướng dẫn 14/12/2023 Download
4 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định HD 97 Hướng dẫn 27/04/2023 Download
5 Hướng dẫn các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh COVID_19 HD 647 SYT Hướng dẫn 20/04/2023 Download
6 Đề cương tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân gắp chíp... Đề cương Hướng dẫn 30/01/2023 Download
7 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 13/09/2022 Download
8 Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh Nam Định QC PH Hướng dẫn 10/06/2022 Download
9 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Số 1208 CTPH Hướng dẫn 07/06/2022 Download
10 Thể lệ hội thi nhà nông đua tài Thể lệ Hướng dẫn 31/05/2022 Download
11 Hỏi đáp Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Hỏi đáp Hướng dẫn 12/05/2022 Download
12 Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở Dự thảo Hướng dẫn 23/02/2022 Download
13 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2022 Số 25 HD/HNDT Hướng dẫn 12/01/2022 Download
14 Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Chi Hội nông dân khi triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn _xóm_, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Số 24 HD/HNDT Hướng dẫn 12/11/2021 Download
15 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 27/09/2021 Download
16 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ Đề cương Hướng dẫn 16/09/2021 Download
17 Hướng dẫn phòng chống dịch Covid_19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Số 796 HD/SVHTTDL Hướng dẫn 29/07/2021 Download
18 Công điện về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID_19 Công điện số 18 UBND tỉnh Hướng dẫn 07/05/2021 Download
19 Công điện Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid_19 Công điện Hướng dẫn 05/05/2021 Download
20 Công điện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID_19 trên địa bàn tỉnh Công điện Hướng dẫn 30/04/2021 Download
21 Đề cương tuyên truyền 135 năm ngày quốc tế lao động _01_5_1886 _ 01_5_2021_ Đề cương Hướng dẫn 14/04/2021 Download
22 Hỏi đáp về bầu cử Hỏi đáp Hướng dẫn 05/04/2021 Download
23 MẪU BẢN KÊ KHAI VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU, KÊ KHAI HẰNG NĂM, KÊ KHAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ Phụ lục Hướng dẫn 12/03/2021 Download
24 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 Số 16 HD/HNDT Hướng dẫn 22/02/2021 Download
25 Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 26/01/2021 Download
26 Đề cương tuyên truyền Kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX Đề cương Hướng dẫn 14/10/2020 Download
27 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 11/09/2020 Download
28 Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 24/08/2020 Download
29 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 25/08/2020 Download
30 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành tuyên giáo Đề cương Hướng dẫn 22/07/2020 Download
31 Đề cương tuyên truyền đại hội Đảng các cấp Đề cương Hướng dẫn 23/06/2020 Download
32 Hướng dẫn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi Số12 HD/HNDT Hướng dẫn 09/03/2020 Download
33 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 Số 09 HD/HNDT Hướng dẫn 06/02/2020 Download
34 Hướng dẫn thành lập UBKT HND cấp huyện và cơ sở Số 06-HD/HNDT Hướng dẫn 17/05/2019 Download
35 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 Số 05 -HD/HNDT Hướng dẫn 01/03/2019 Download
36 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập HND Việt Nam Số 01 -HD/HNDT Hướng dẫn 24/09/2018 Download
37 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2018 Số 34-HD/HNDT Hướng dẫn 07/03/2018 Download
38 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập HNDVN Số 32 _HD/HNDT Hướng dẫn 15/09/2017 Download
39 HD Xây dựng báo cáo chính trị của BCH Hội Nông dân huyện và cơ sở Nhiệm kỳ 2018_2023 Số 30-HD/HNDT Hướng dẫn 28/06/2017 Download
40 HD Công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số: 31-HD/HNDT Hướng dẫn 29/06/2017 Download
41 HD Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 28-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
42 Tổ chức đại hội điểm các cấp, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 29-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
43 HD Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 27-HD/HNDT Hướng dẫn 26/06/2017 Download
44 HD Triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05_CT_TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Số 25- HD/HNDT Hướng dẫn 17/05/2017 Download
45 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Số 15-HD/HNDT Hướng dẫn 20/01/2016 Download
46 Hướng dẫn về tổng kết, bình xét về thi đua, khen thưởng năm 2015 Số 14-HD/HNDT Hướng dẫn 28/10/2015 Download
X