Văn bản quy định của Tỉnh ủy Nam Định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Cập nhật lúc 20:43, ngày 19/12/2019 (GMT+7)
Ký hiệu: 1295-QD/TU     
X