Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018_2023 và các Nghị quyết, Đề án của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh _Khóa X_
Cập nhật lúc 10:15, ngày 12/03/2021 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 71 KH/HNDT     
X