V_v tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID_19
Cập nhật lúc 7:37, ngày 04/05/2021 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 239/UBND-VP7     
X