Khoa học kỹ thuật
 
31/05/2022 09:52:AM
Những năm trước, đa số nông dân có thói quen sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng không đồng đều, nhiều sản phẩm chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu sự kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp trong tiêu thụ, chưa bắt kịp thông tin định hướng thị trường; tình trạng được mùa nhưng mất giá vẫn còn xảy ra. Trước thực tế trên, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với nhà nông, tạo điều kiện, hỗ trợ nông dân tham gia chuỗi giá trị từ sả
19/11/2019 08:43:AM
Chiều 6-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chăn nuôi, thú y 10 tháng đầu năm 2019; bàn biện pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.