VĂN BẢN HỘI
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN HỘI
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Thư cảm ơn về việc tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định, năm 2022 Thư cảm ơn Công văn 11/11/2022 Download
2 Quyết định vv ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 _ 2025 Số 24 /2022/QĐ-UBND Quyết định 09/08/2022 Download
3 Quyết định vv ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 _ 2025 Số 23 /2022/QĐ-UBND Quyết định 08/05/2022 Download
4 Thông tri về lãnh đạo Đại hội HND các cấp và ĐH đại biểu HND tỉnh NĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023_2028 Số 08-TT/TU Văn bản khác 15/09/2022 Download
5 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Đề cương Hướng dẫn 13/09/2022 Download
6 Thư kêu gọi của Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân Thư Kế hoạch 31/08/2022 Download
7 Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh Nam Định QC PH Hướng dẫn 10/06/2022 Download
8 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Số 1208 CTPH Hướng dẫn 07/06/2022 Download
9 Thể lệ hội thi nhà nông đua tài Thể lệ Hướng dẫn 31/05/2022 Download
10 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo Thông báo- Thư mời 13/05/2022 Download
11 Hỏi đáp Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Hỏi đáp Hướng dẫn 12/05/2022 Download
12 CV v_v tuyên truyền, phổ biến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Số 861 CV/HNDT Công văn 12/05/2022 Download
13 Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Hội Nông dân tỉnh Nam Định Số 55 TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/05/2022 Download
14 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 84 TB-UBND Thông báo- Thư mời 31/03/2022 Download
15 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 41 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 02/03/2022 Download
1 - 15   234  

VĂN BẢN KHÁC
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN KHÁC
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Luật an ninh mạng Số: 24/2018/QH14 Văn bản khác 12/06/2018 Download
2 Tài liệu tuyên truyền về Luật an ninh mạng Tài liệu tuyên truyền Văn bản khác 10/07/2018 Download
3 Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Đề cương Văn bản khác 14/05/2018 Download
4 Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập HNDVN Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 29/09/2017 Download
5 Thông tri Về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 09 TT/TU Văn bản khác 12/12/2016 Download
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ĐCTT86năm Văn bản khác 28/09/2016 Download
7 KH phối hợp giữa HND và BHXH tỉnh Số: 992 /KHPH-BHXH-HNDT Kế hoạch 24/08/2016 Download
8 chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 05 CT/TW Văn bản khác 03/06/2016 Download
9 Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội quý II năm 2016 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi hội quý II/2016 Văn bản khác 01/04/2016 Download
10 Triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Số 48 - TT/HNDT Văn bản khác 12/04/2016 Download
11 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Số 35/2015/NĐCP Nghị quyết 13/04/2015 Download
12 Nội dung phát động đợt thi đua tham gia thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021) Số 01-ND/HNDT Văn bản khác 21/03/2016 Download
13 KH hành động năm cao điểm về ANVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Số 24 /KH-UBND Kế hoạch 21/03/2016 Download
14 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang Số 027/CV-HĐTS Công văn 15/03/2016 Download
15 Trích đăng một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Văn bản khác 28/10/2015 Download
1 - 15   20  
X