VĂN BẢN HỘI
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN HỘI
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa BHXH và Hội Nông dân tỉnh Nam Định QC PH Hướng dẫn 10/06/2022 Download
2 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Số 1208 CTPH Hướng dẫn 07/06/2022 Download
3 Thể lệ hội thi nhà nông đua tài Thể lệ Hướng dẫn 31/05/2022 Download
4 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo Thông báo- Thư mời 13/05/2022 Download
5 Hỏi đáp Tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Hỏi đáp Hướng dẫn 12/05/2022 Download
6 CV v_v tuyên truyền, phổ biến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Số 861 CV/HNDT Công văn 12/05/2022 Download
7 Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản công của Hội Nông dân tỉnh Nam Định Số 55 TB/HNDT Thông báo- Thư mời 06/05/2022 Download
8 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 84 TB-UBND Thông báo- Thư mời 31/03/2022 Download
9 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 Số 41 /TB-UBND Thông báo- Thư mời 02/03/2022 Download
10 Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở Dự thảo Hướng dẫn 23/02/2022 Download
11 Nghị quyết về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế _ xã hội và triển khai Nghị quyết số 43_2022_QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Số 11 NQ/CP Nghị quyết 30/01/2022 Download
12 TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID_19 _14_02_2022_ Số 23/TB-UBND Thông báo- Thư mời 14/02/2022 Download
13 Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiều 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Nam Định Số 790 CV/HNDT Công văn 10/02/2022 Download
14 Thông báo kết luận của đc Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống covid 19 Số 21 TB/UBND Thông báo- Thư mời 07/02/2022 Download
15 Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2022 Số 99 KH/HNDT Kế hoạch 13/01/2022 Download
1 - 15   228  

VĂN BẢN KHÁC
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN KHÁC
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Luật an ninh mạng Số: 24/2018/QH14 Văn bản khác 12/06/2018 Download
2 Tài liệu tuyên truyền về Luật an ninh mạng Tài liệu tuyên truyền Văn bản khác 10/07/2018 Download
3 Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Đề cương Văn bản khác 14/05/2018 Download
4 Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập HNDVN Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 29/09/2017 Download
5 Thông tri Về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 09 TT/TU Văn bản khác 12/12/2016 Download
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ĐCTT86năm Văn bản khác 28/09/2016 Download
7 KH phối hợp giữa HND và BHXH tỉnh Số: 992 /KHPH-BHXH-HNDT Kế hoạch 24/08/2016 Download
8 chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 05 CT/TW Văn bản khác 03/06/2016 Download
9 Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội quý II năm 2016 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi hội quý II/2016 Văn bản khác 01/04/2016 Download
10 Triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Số 48 - TT/HNDT Văn bản khác 12/04/2016 Download
11 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Số 35/2015/NĐCP Nghị quyết 13/04/2015 Download
12 Nội dung phát động đợt thi đua tham gia thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021) Số 01-ND/HNDT Văn bản khác 21/03/2016 Download
13 KH hành động năm cao điểm về ANVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Số 24 /KH-UBND Kế hoạch 21/03/2016 Download
14 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang Số 027/CV-HĐTS Công văn 15/03/2016 Download
15 Trích đăng một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Văn bản khác 28/10/2015 Download
1 - 15   20  
X