VĂN BẢN HỘI
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN HỘI
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Chương trình Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.. CT Hướng dẫn 13/03/2024 Download
2 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 46_NQ_TW, ngày 20_12_2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.. Số 14-KH/HNT Kế hoạch 11/03/2024 Download
3 Kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Số 06-KH/BCĐ Kế hoạch 28/02/2024 Download
4 CV về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Số 147-CV/HNDT Công văn 04/03/2024 Download
5 Kế hoạch tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Số 140 KH/HNDT Kế hoạch 21/02/2024 Download
6 Tài liệu hỏi đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023_20230 tỉnh Nam Định Hỏi đáp Hướng dẫn 16/01/2024 Download
7 Tài liệu tuyên truyền về Luật Thanh tra Tài liệu tuyên truyền Hướng dẫn 14/12/2023 Download
8 dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X trình tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 _ 2028 dự thảo Báo cáo 03/07/2023 Download
9 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định HD 97 Hướng dẫn 27/04/2023 Download
10 Hướng dẫn các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh COVID_19 HD 647 SYT Hướng dẫn 20/04/2023 Download
11 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 6486 QĐ/HNDTW Quyết định 16/01/2023 Download
12 Công văn về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 1094 - CV/HNDT Công văn 06/02/2023 Download
13 Đề cương tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân gắp chíp... Đề cương Hướng dẫn 30/01/2023 Download
14 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Trực Ninh Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
15 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Giao Thuỷ Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
1 - 15   259  

VĂN BẢN KHÁC
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN KHÁC
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Luật an ninh mạng Số: 24/2018/QH14 Văn bản khác 12/06/2018 Download
2 Tài liệu tuyên truyền về Luật an ninh mạng Tài liệu tuyên truyền Văn bản khác 10/07/2018 Download
3 Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Đề cương Văn bản khác 14/05/2018 Download
4 Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập HNDVN Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 29/09/2017 Download
5 Thông tri Về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 09 TT/TU Văn bản khác 12/12/2016 Download
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ĐCTT86năm Văn bản khác 28/09/2016 Download
7 KH phối hợp giữa HND và BHXH tỉnh Số: 992 /KHPH-BHXH-HNDT Kế hoạch 24/08/2016 Download
8 chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 05 CT/TW Văn bản khác 03/06/2016 Download
9 Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội quý II năm 2016 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi hội quý II/2016 Văn bản khác 01/04/2016 Download
10 Triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Số 48 - TT/HNDT Văn bản khác 12/04/2016 Download
11 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Số 35/2015/NĐCP Nghị quyết 13/04/2015 Download
12 Nội dung phát động đợt thi đua tham gia thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021) Số 01-ND/HNDT Văn bản khác 21/03/2016 Download
13 KH hành động năm cao điểm về ANVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Số 24 /KH-UBND Kế hoạch 21/03/2016 Download
14 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang Số 027/CV-HĐTS Công văn 15/03/2016 Download
15 Trích đăng một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Văn bản khác 28/10/2015 Download
1 - 15   20  
X