VĂN BẢN HỘI
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN HỘI
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X trình tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 _ 2028 dự thảo Báo cáo 03/07/2023 Download
2 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định HD 97 Hướng dẫn 27/04/2023 Download
3 Hướng dẫn các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh COVID_19 HD 647 SYT Hướng dẫn 20/04/2023 Download
4 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 6486 QĐ/HNDTW Quyết định 16/01/2023 Download
5 Công văn về việc sửa đổi, bổ sung điều 17 Quy định số 797của BCH TW Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam Số 1094 - CV/HNDT Công văn 06/02/2023 Download
6 Đề cương tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân gắp chíp... Đề cương Hướng dẫn 30/01/2023 Download
7 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Trực Ninh Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
8 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Giao Thuỷ Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
9 Ds Kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của BVĐ QHTND tỉnh Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
10 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Hải Hậu Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
11 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Mỹ Lộc Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
12 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện VỤ BẢN Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
13 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Ý YÊN Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
14 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của huyện Xuân Trường Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
15 Ds kết quả vận động tăng trưởng QHTND tỉnh của Thành phố Nam Định Danh sách Văn bản khác 27/12/2022 Download
1 - 15   252  

VĂN BẢN KHÁC
 TÌM KIẾM VĂN BẢN
Từ khóa :  Loại văn bản: Năm BH : Tìm theo :

DANH SÁCH VĂN BẢN KHÁC
STT TÊN VĂN BẢN KÝ HIỆULOẠI VBBAN HÀNHXEMTẢI VỀ
1 Luật an ninh mạng Số: 24/2018/QH14 Văn bản khác 12/06/2018 Download
2 Tài liệu tuyên truyền về Luật an ninh mạng Tài liệu tuyên truyền Văn bản khác 10/07/2018 Download
3 Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Đề cương Văn bản khác 14/05/2018 Download
4 Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập HNDVN Đề cương tuyên truyền Văn bản khác 29/09/2017 Download
5 Thông tri Về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2018 _ 2023 Số 09 TT/TU Văn bản khác 12/12/2016 Download
6 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ĐCTT86năm Văn bản khác 28/09/2016 Download
7 KH phối hợp giữa HND và BHXH tỉnh Số: 992 /KHPH-BHXH-HNDT Kế hoạch 24/08/2016 Download
8 chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Số 05 CT/TW Văn bản khác 03/06/2016 Download
9 Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội quý II năm 2016 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi hội quý II/2016 Văn bản khác 01/04/2016 Download
10 Triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Số 48 - TT/HNDT Văn bản khác 12/04/2016 Download
11 Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Số 35/2015/NĐCP Nghị quyết 13/04/2015 Download
12 Nội dung phát động đợt thi đua tham gia thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021) Số 01-ND/HNDT Văn bản khác 21/03/2016 Download
13 KH hành động năm cao điểm về ANVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Số 24 /KH-UBND Kế hoạch 21/03/2016 Download
14 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang Số 027/CV-HĐTS Công văn 15/03/2016 Download
15 Trích đăng một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Văn bản khác 28/10/2015 Download
1 - 15   20  
X