Chính sách pháp luật
 
06/08/2019 15:02:PM
Nghị định 55/2015/NĐ-CP (NĐ55) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được cho là sẽ mang lại nhiều thuận lợi, ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.