Học và làm theo Bác
 
13/02/2023 08:10:AM
Bác thay mặt Đảng và Chính phủ gửi lời thăm hỏi các cô, các chú cán bộ xã, huyện, tỉnh Nam Định. ...Cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định trong kháng chiến đã có truyền thống chiến đấu anh dũng, ngày nay, trong hoà bình cũng phải giữ vững truyền thống tốt đẹp ấy mà trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu giữ vững truyền thống ấy.
30/01/2023 08:36:AM
Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, người dân cả nước tưng bừng đón một mùa xuân mới. Chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác. Nhớ người Cha già dân tộc đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi để chúng ta có cuộc sống hôm nay. Nhớ những vần thơ chúc Tết của Người vào đêm giao thừa.
02/12/2022 09:18:AM
Xác định việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, bằng hành động cụ thể. Những năm qua Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua việc tổ chức học tập các chuyên đề bằng những hình thức phù hợp; chú trọng biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác.
27/07/2022 14:13:PM
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội... Qua đó đã nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.
20/06/2022 14:36:PM
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa, là nhà báo lỗi lạc. Với sự thành lập Báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng đồng chí, số đầu ra ngày 21-6-1925, Người đã khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ năm 1985, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 21-6 được coi là Ngày Báo chí Việt Nam.
26/05/2022 08:38:AM
(TG) - Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và có sức ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, gắn liền với cuộc sống lao động và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay.
17/05/2022 14:10:PM
(TG) - Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động nhằm giải phóng con người.
05/05/2022 07:54:AM
(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người không chỉ bắt đúng bệnh, đưa ra đúng phác đồ điều trị, mà còn kê các phương thuốc đặc trị chứng bệnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên.
04/05/2022 14:57:PM
Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” với bút danh C.B. đăng trên báo “Nhân dân” số ra ngày 14/2/1952. 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực./. Nguồn TTX
04/05/2022 14:37:PM
Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói