Xây dựng nông thôn mới
 
14/02/2023 08:33:AM
Hội Nông dân (HND) huyện Nghĩa Hưng có tổng số 38.473 hội viên, đạt tỷ lệ 89,2% so với hộ nông thôn. Những năm qua, các cấp HND trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
07/06/2022 07:51:AM
Trước thực trạng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, từ năm 2018, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”. Qua thời gian triển khai, mô hình bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, làm cho diện mạo nông thôn mới (NTM) ngày càng xanh, sạch, đẹp.
09/05/2022 14:11:PM
Cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần “kiến tạo” không gian, cảnh quan môi trường sống và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.
21/10/2021 09:10:AM
Sau khi Trực Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2017, các cấp Hội Nông dân (HND) trong huyện tiếp tục đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở cơ sở, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
22/04/2021 07:43:AM
Tăng cường chế biến nông sản được xác định là giải pháp để nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và giảm thiểu thiệt hại sau thu hoạch. Tuy nhiên hiện nay chế biến nông sản của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, là khâu yếu nhất trong chuỗi liên kết sản xuất.
08/09/2020 13:59:PM
Tháng tám heo may về ngang ngõ. Lặng lẽ ngoài sân lá rụng vàng. Móng rồng ủ mật vương trong gió. Dịu dàng quá đỗi lúc thu sang. Vườn ai thoang thoảng hương thị chín. Hồng mòng đỏ mọng những chấm son. Trái bưởi đung đưa màu nắng rám. Trái ổi găng thơm nức, ngọt giòn. Có con chuồn ớt lim dim mắt. Bên khóm dong riềng mới trổ hoa. Chim sâu lích rích trong vòm ruối. Xao xác vườn trưa một tiếng gà.
17/08/2020 09:13:AM
Xác định công tác xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là mục tiêu vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách trong sự nghiệp xây dựng con người trong thời kỳ mới, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng GĐVH theo các tiêu chí “bình đẳng, tiến bộ, văn minh”, đảm bảo gìn giữ, kế thừa truyền thống đạo lý của dân tộc, phù hợp với quy luật phát triển tất yếu của đời sống xã hội.
10/03/2020 07:57:AM
Mỗi dân tộc ở Việt Nam đều có những lễ hội riêng gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất. Bảo tồn lễ hội dân gian của các dân tộc là một giải pháp tốt nhất để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc. Đó cũng là lý do mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định phục dựng 7 lễ hội của các dân tộc trong năm 2020.
06/03/2020 14:18:PM
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bền vững.
05/03/2020 14:50:PM
Với nhận thức nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
27/02/2020 09:30:AM
Nhìn lại chặng đường 5 năm, những thành tựu mà các cấp hội phụ nữ huyện Hải Hậu đạt được rất đáng tự hào, có thể khẳng định bằng ý chí và nội lực quyết tâm của toàn đội ngũ cán bộ Hội và hội viên phụ nữ qua từng kết quả phong trào thi đua và hoạt động Hội.
12/01/2020 10:20:AM
Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020; Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...
06/11/2019 08:13:AM
Thị trấn Ninh Cường tiền thân là xã Trực Phú nằm ở phía Tây Nam huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện trên 30km, diện tích đất tự nhiên là 701,73 ha có tổng dân số 2.640 hộ, là địa phương có tỷ lệ đồng bào theo đạo Thiên chúa chiếm 94,7%.
02/11/2019 17:54:PM
Cuối năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu chủ yếu được cộng đồng biết tới qua khái niệm “hầu đồng”. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã nhấn mạnh đến vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản này cần sớm chấn chỉnh, loại bỏ các biểu hiện lệch lạc, chưa hay và chưa đẹp.
18/09/2019 14:34:PM
Qua 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nông thôn tỉnh Nam Định đã có sự khởi sắc rõ rệt, diện tích đất nông nghiệp không còn cảnh hoang hoá. Người nông dân năng động nhạy bén vươn lên khẳng định vai trò chủ thể chính trong sản xuất nông nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, xây dựng vùng nông thôn trù phú.
18/03/2019 16:09:PM
Yên Ninh là một xã nằm ở miền Trung của huyện Ý Yên, xã có đường Quốc lộ 10 và đường sắt Bắc Nam chạy qua, rất thuận tiện cho giao thông và phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại...
07/08/2018 07:34:AM
TCCSĐT - Sau hơn 1 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-10-2016) đã cơ bản khắc phục được những bất cập của giai đoạn trước, phù hợp hơn với điều kiện thực tế và đạt được những kết quả tích cực.
03/08/2018 08:29:AM
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 4 tiêu chí sau:
19/06/2018 09:09:AM
...Trước khi rời Nghĩa Minh, theo đề nghị của nhà văn Lê Hoài Nam, chúng tôi tới thăm ngôi trường trung học phổ thông ba tầng, mới tinh khôi trên mặt bằng 15.000m2, cạnh quốc lộ 37B
1 - 20   52