Vai trò của các cấp Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019
Cập nhật lúc 10:20, ngày 12/01/2020 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020; Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...

 

Mô hình Thu gom, phân loại và xử lý rác thải mềm thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình”  
tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu

Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đạt được những thành tựu quan trọng vào kết quả chung của tỉnh.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Vai trò của Hội Nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về xây dựng nông thôn mới, đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp tiền, vật tư, ngày công để xây dựng đường giao thông thôn xóm và giao thông thủy lợi nội đồng. Kết quả trong 10 năm các hộ nông dân đã tham gia góp hơn 2.000 ha đất nông nghiệp, hiến 150 ha đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi...Tiêu biểu như nông dân huyện Giao Thủy đã tự nguyện góp trên 300 ha đất nông nghiệp, đất ở để xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng và làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 400 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương; Hội Nông dân huyện Hải Hậu vận động nông dân góp 688,434 tỷ đồng, 25 ha đất, 150.000 ngày công, tu sửa, nâng cấp 1.740,3 km đường giao thông và hệ thống thoát nước...

Để tham gia tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cấp Hội còn tích cực vận động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thông quavận động xây dựng tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân và phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT nhận ủy thác và tín chấp cho nông dân vay vốn với lãi xuất ưu đãi. Phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ cho nông dân mua vật tư nông nghiệp, mỗi năm cung ứng trên 10.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm; trựctiếp hướng dẫn thành lập được 04 Hợp tác xã, 93 tổ hợp tác,thành lập 23 chi, tổ hội nghề nghiệp… Ngoài ra, các cấp Hội trực tiếp tổ chức dạy nghề được 119 lớp cho 3.755 lượt người; phối hợp tổ chức 1.112 lớp cho 34.868 lượt người, tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 85%. Các hoạt động trên góp phần tăng thêm số hộ SXKD giỏi hàng năm, đến hết năm 2018, có 81.706 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bằng 21,6% so với số hộ nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phát động mỗi cơ sở Hội đăng ký, nhận ít nhất một việc làm cụ thể tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiêu biểu như các mô hình: “hàng cây nông dân” ở Hội Nông dân huyện Trực Ninh,“vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường” ở huyện Trực Ninh, Hải Hậu, “thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật” ở huyện Nam Trực, Ý Yên, “tham gia xây dựng cánh đồng lớn” ở huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, “tuyến đường, dòng sông không rác thải” ở các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, “tổ tự quản vệ sinh môi trường” ở huyện Vụ Bản, mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải mềm thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đìnhở các huyện Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Vụ Bản …

Đối với tiêu chí văn hóa - xã hội, những năm qua, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện các hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; thôn xóm nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa.Phối tổ chức các hội thi: Tiếng hát đồng quê; Nhà nông đua tài; Nông dân với an toàn giao thông; Nông dân với phòng chống tội phạm; Giải cầu lông; Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” … tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho nông dân sau những ngày lao động vất vả.Các cấp Hội còn thành lập được 38 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.970 thành viên; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó trực tiếp hòa giải 3.000 vụ, phối hợp hòa giải gần 5.000 vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể nói sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cùng với các cấp các ngành, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào xây dựng NTM của tỉnh. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Chương trình Xây dựng NTM được xác định có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, các tiêu chí NTM không ngừng được củng cố, nâng cao về chất và đảm bảo tính bền vững. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh; trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốtmột số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ của HND các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM và phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Chú trọng việc xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng NTM bền vững và nâng cao; phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 75% số xã, thị trấn đạt tiêu chí NTM nâng cao, 25% số xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu, 5 huyện đạt tiêu chí nâng cao, huyện Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi,tổ hội nghề nghiệp để tham gia thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/ NQ-HNDT, ngày 06/8/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X về “vận động nông dân sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2019-2023” và những năm tiếp theo. Phấn đấu mỗi huyện xây dựng được một chuỗi liên kết, một cửa hàng nông sản an toàn, mỗi xã thành lập 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác.

3. Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, mỗi cơ sở Hội xác định lựa chọn một số công việc phù hợp để đăng ký triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào những mô hình: mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải mềm thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình; mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; mô hình vườn kiểu mẫu; mô hình đường nông thôn tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp...

4. Các cấp Hội cùng với Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội, phát huy vai trò Hội Nông dân trong việc giám sát, phản biện xã hội về chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên nông dân./.

              Tô Xuân Hiệp

 Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh