Vai trò của Hội Nông dân các cấp trong bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc 14:18, ngày 06/03/2020 (GMT+7)
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới bền vững.

 

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia các hoạt động hưởng ứng sự kiện, chủ điểm lớn về môi trường như hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày đa dạng sinh học, Tuần lễ biển, hải đảo, Tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Viết tin bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website Hội Nông dân tỉnh, Bản tin Nông dân Nam Định, trong các buổi sinh hoạt chi Hội…

Các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường; kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật… Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân và mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường; Luật đa dạng sinh học; Luật Biển; Luật tài nguyên nước; Luật Đất đai, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

Hội Nông dân huyện Hải Hậu bàn giao thùng ủ rác cho hội viên, nông dân thị trấn Thịnh Long

 

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đưa chỉ tiêu “tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại. Chỉ đạo 10/10 huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; Chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng được 01 mô hình mới hoặc duy trì và nhân rộng 01 mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường; 50% chi Hội có tổ thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Tiêu biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu với mô hình “Chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp, xây dựng gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới” và mô hình “Vườn kiểu mẫu” thu hút được 783 hộ gia đình của 35/35 xã tham gia. Hội Nông dân huyện Giao Thủy với tuyến đường, dòng sông tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại 115 chi Hội. Hội Nông dân huyện Vụ Bản với tổ tự quản vệ sinh môi trường ở 223 chi Hội và trên 1.560 hội viên nông dân tham gia; Hội Nông dân huyện Nam Trực, thành phố tổ chức các hoạt động ngày “Chủ nhật xanh” …

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tích cực chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường như: Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn”, Mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”… Trong năm 2018, 2019, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp xây dựng 02 mô hình điểm“Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” tại xóm B xã Hải Lý huyện Hải Hậu và thôn Rục Kiều xã Nam Hùng huyện Nam Trực. Mô hình đã hỗ trợ 146 thùng ủ rác hữu cơ dung tích 220 lít và 515 gói chế phẩm vi sinh EMIC cho 146 hộ gia đình hội viên nông dân; đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ bằng thùng ủ cho các hộ nông dân tham gia. Hội Nông dân huyện Ý Yênxây dựng mô hình xử lý rác hữu cơ bằng cách đào hố chôn lấp cho 30 hộ,hỗ trợ thùng đựng rác công cộng cho các thôn. Mô hình được triển khai đã giảm 50% lượng rác thải ra môi trường, đồng thời rác ủ trong thùng không có mùi, không gây ô nhiễm môi trường, sau khi phân hủy thành phân hữu cơ đem bón cho cây trồng phát triển tốt. Nhận thấy đây là mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của các hộ nông dân, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho các đơn vị huyện, thành Hội tham quan, học tập để nhân rộng mô hình. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn chủ động triển khai mô hình. Kết quả, đến nay các cấp Hội đã hỗ trợ 431 thùng ủ rác hữu cơ và 675 gói chế phẩm vi sinh EMIC cho 431 hộ hội viên nông dân

Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Thị Duyên

Ban Kinh tế - Xã hội