Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022
Cập nhật lúc 13:53, ngày 19/09/2022 (GMT+7)
Từ ngày 08 - 16/9/2022, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho 425 cán bộ, hội viên nông dân tại 05 đơn vị huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Ý Yên.Đ/cHoàng Vũ Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
truyền đạt các nội dung cho hội viên nông dân xã Xuân Phong huyện Xuân Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên: Đồng chí Lê Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Đồng chí Hoàng Vũ Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm truyền đạt các nội dungcơ bản của Luật An toàn thực phẩm;thực trạng an toàn thực phẩm; thách thức, nguyên nhân và giải pháp thực hiện bảođảm an toàn thực phẩm. 

Thông qua các hội nghị,các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản lựa chọn, bảo quản thực phẩm an toàn phục vụ các bữa ăn gia đình; đồng thời cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và xã hội thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Nguyễn Thị Duyên

Ban Kinh tế - Xã hội