Quy định của TW Hội về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội
Cập nhật lúc 8:7, ngày 14/08/2015 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 1181-QĐ/HNDTW     
X