Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên
Cập nhật lúc 8:17, ngày 04/08/2022 (GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch số 662/KH- STNMT ngày 10/3/2022 của Sở TN&MT về việc tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022; Kế hoạch số 102-KH/HNDT ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Nam Định triển khai nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên với 80 hộ hội viên tham gia.

 
Để triển khai các nội dung của mô hình, ngày 28/7/2022, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập huấn kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình; bàn giao nắp đậy hố ủ rác hữu cơ và chế phẩm vi sinh cho các hộ tham gia mô hình tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên.

 

Đ/c Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đ/c Trần Thị Kim Phượng - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh truyền đạt các nội dung về Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường,hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; đ/c Trần Văn Phúc - Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình bằng phương pháp đào hố ủ có nắp đậy. Kết thúc Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao nắp đậy hố ủ rác và chế phẩm vi sinh hỗ trợ xử lý rác hữu cơ cho các hộ hội viên tham gia thực hiện mô hình.


 Bàn giao vật tư cho các hộ tham gia thực hiện mô hình

Qua Hội nghị đã giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường; hình thành ý thức tự giác, thói quen phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, từ đó triển khai các nội dung của mô hình đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình, góp phần làm giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, giảm áp lực cho các khu xử lý rác thải tập trung, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, sạch đẹp./.

Trần Văn Phúc

Ban Kinh tế - Xã hội

CÁC TIN TỨC KHÁC