Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cập nhật lúc 8:48, ngày 13/03/2023 (GMT+7)
Ngày 07/3/2023,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại điểm cầu Nam Định, về dự có đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Vũ Văn Lý - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban Sở Nông nghiệp & PTNT, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 552-KH/HNDTW, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai tới Hội Nông dân cơ sở và hội viên nông dân lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, tập trung lấy ý kiến về 9 nhóm vấn đề trọng tâm tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Có thể thấy, việc lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh. Thông qua đó,thể hiện ý chí, nguyện vọng cũng như phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnhgóp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời đây cũng là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống các cấp Hội, qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Thị Duyên

Ban Kinh tế - Xã hội