Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn cam sành cho nông dân tỉnh Hà Giang
Cập nhật lúc 14:16, ngày 08/03/2023 (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh đã có công văn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Bắc Nam Định chung sức cùng 

Hội Nông dân tỉnh Nam Định hỗ trợ tiêu thụ cam sành Hà Giang

Theo đó, phát động tới cán bộ Hội các cấp trong tỉnh đăng ký mua ủng hộ tối thiểu mỗi đồng chí 05kg. Những địa phương có điều kiện mở rộng đến các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, đồng chí chi hội trưởng, hội viên nông dân. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đăng ký mua trên tinh thần tự nguyện. Sản phẩm cam sành được giao đến Hội Nông dân các huyện, thành phố; phấn đấu tối thiểu mỗi huyện, thành phố đăng ký mua 500kg. Hội Nông dân tỉnh giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh là đầu mối nhận hàng, giao đến Hội Nông dân các huyện, thành phố để phân phối tới các cơ sở Hội. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp mở gian hàng quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ cam sành Hà Giang tại số 191 đường Trần Huy Liệu (thành phố Nam Định). Số lượng sản phẩm cam sành toàn tỉnh tiêu thụ trong đợt hỗ trợ này là 15.000 kg.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh nhằm chung tay góp sức trong tiêu thụ cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang./.

                                                                                       Lam Hồng (Báo Nam Định)