Hội Nông dân huyện Hải Hậu tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Cập nhật lúc 10:0, ngày 20/10/2023 (GMT+7)
Chiều ngày 11/10, tại hội trường Khối Dân vận, Hội Nông dân huyện Hải hậu tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023), đánh giá kết quả công tác Hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

 


 Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội. Trải qua 93 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Hội nông dân Việt Nam đã phát huy vai trò mạnh mẽ trong công tác vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Trần Thị Thúy Đoan - HUV, Chủ tịch HND huyện Hải Hậu phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị,Hội Nông dân huyện đã đánh giá kết quả công tác Hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2023. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2023 các  chương trình công tác, phong trào thi đua của Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh Hội, Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội các cấp được đổi mới và đạt kết quả, trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được củng cố và tăng cường; chất lượng hội viên, sinh hoạt chi hội có chuyển biến theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất, nâng cao đời sống hội viên nông dân. Công tác kiểm tra được tăng cường. Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đem lại lợi ích cho hội viên nông dân. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; 

 Trong 03 tháng cuối năm, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện tổ chức  học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề và nhân rộng các mô hình hiệu quả đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hội viên nông dân; phát huy vai trò trách nhiệm của Hội các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh./.

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch HND huyện Hải Hậu