Hội Nông dân Vụ Bản phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024 cho hội viên nông dân
Cập nhật lúc 10:39, ngày 05/06/2024 (GMT+7)
Trong thời gian từ ngày 27/5 đến 31/5, Hội Nông dân huyện Vụ Bản phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai năm 2024 cho hơn 600 lượt cán bộ, hội viên nông dân các xã Trung Thành, Vĩnh Hào, Tân Khánh, Tam Thanh, Liên Bảo, Cộng Hòa, Hiển Khánh, Đại An, Kim Thái, Đại Thắng

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện truyền đạt nội dung của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, Luật gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều với nhiều điểm mới nổi bật, làm rõ các nội dung cơ bản mới được bổ sung của Luật Đất đai như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Bãi bỏ khung giá đất; Bảng giá đất được xây dựng hàng năm; Luật Đất đai 2024 quy định 5 phương pháp định giá đất; Thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; Điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; Sửa đổi quy định về phân loại đất; Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; Bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất...

Thông qua các hội nghị góp phần nâng cao hiểu biết về luật Đất đai cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân. Các đồng chí sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, phổ biết rộng các quy định của pháp luật tới đông đảo hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

Đoàn Thị Hạnh

Hội Nông dân huyện Vụ Bản