Hiệu quả từ mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm xã Hải Thanh
Cập nhật lúc 14:35, ngày 22/11/2022 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam về "Đẩy mạnh xây dựng chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp". Được sự quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện, hướng dẫn của Hội cấp trên, vào tháng 2/2021, Hội Nông dân xã Hải Thanh đã thành lập Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm (vịt thương phẩm) xã Hải Thanh (Hải Hậu).


Mô hình chăn nuôi vịt của gia đình anh Lê Văn Thanh
Thành viên Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm xã Hải Thanh

Chi Hội được thành lập gồm 16 thành viên, Ban Chấp hành chi Hội có 3 người, với tổng diện tích chăn nuôi trên 27ha. Ngay sau khi thành lập, Hội Nông dân xã đã hướng dẫn Chi hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực nhằm hỗ trợ giúp nhau cùng phát triển. Chi Hội hoạt động dựa trên nguyên tắc: “5 tự, 5 cùng” (5 tự: Tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: Cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi). 

Qua gần 02 năm hoạt động, mặc dù gặp nhiều khó khăn thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi đó giá sản phẩm đầu ra thấp. Nhưng các thành viên đã nỗ lực vượt khó, duy trì và phát triển đàn gia cầm có hiệu quả. Khi thành lập, định kỳ hàng tháng, các thành viên trong chi Hội tổ chức sinh hoạt 1 lần, cùng trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, cách phòng, chống dịch bệnh, cùng tìm nguồn thức ăn rẻ, thống nhất giá bán và đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó đến nay, việc sản xuất kinh doanh của các hộ đi vào nền nếp, cho thu nhập khá; thu hút hội viên tham gia vào chi Hội, ngày đầu ra mắt có 16 thành viên, qua thời gian hoạt động đến nay, số thành viên chi Hội tăng lên là 18 người.

Số lượng vịt nuôi của các thành viên trong chi Hội ngày càng tăng, trong đó: Tổng số vịt nuôi lấy trứng khoảng 25.000 con với tỷ lệ đẻ trên 80%, vịt thương phẩm trên 5.000 con, vịt giống xuất hàng ngày đạt trên 1.000 con/ngày. Thu nhập bình quân mỗi hộ sau khi trừ chi phí thu lãi khoảng 40-50 triệu đồng/hộ/tháng. 

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Hội Nông dân xã cùng chi Hội lập hồ sơ đề xuất công nhận sản phẩm trứng vịt là sản phẩm OCOP lấy thương hiệu “Vịt quê”, sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, chi Hội đã xây dựng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, tập huấn cho các thành viên chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học nên chất lượng trứng, vịt thương phẩm ngày càng đảm bảo. Sản phẩm trứng vịt của chi Hội đã dần khẳng định được vị trí, được sự tin dùng của đông đảo khách hàng và được bán rộng rãi trong các siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp sạch... 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cùng Ban Chấp hành chi Hội Nông dân nghề nghiệp vận động anh Đoàn Văn Thanh - Chi hội phó thành lập “Cửa hàng Nông sản an toàn Thanh Hoa”. Cửa hàng thành lập nhằm giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm chất lượng của Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm xã Hải Thanh và các sản phẩm nông sản khác của nông dân trong toàn huyện, góp phần cung cấp thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng tại địa phương.

Ông Nguyễn Công Hiếu - Chi hội trưởng cho biết: Trước đây, khi chưa tham gia vào chi Hội, các hộ gia đình sản xuất đơn lẻ, sản phẩm tuy nhiều nhưng chưa gắn kết để tạo thành sản phẩm hàng hóa, vì vậy thị trường tiêu thụ không ổn định. Sau khi tham gia vào Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, các thành viên được tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, được hỗ trợ vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Các thành viên trong chi Hội giúp đỡ, hỗ trợ nhau về con giống, thức ăn, nhờ đó mà kinh tế phát triển hơn.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, góp phần đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất hàng hóa tại địa phương./.

              Nguyễn Thị Hoa

     Phó Chủ tịch HND Hải Hậu