Hải Hậu triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Cập nhật lúc 14:23, ngày 14/09/2022 (GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 08/8/2022 của Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Nam Định“Về Vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông(HTND) dân tỉnh năm 2022”. Ngày 13/9/2022, tại phòng họp UBND huyện, Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022.

 


Đ/c Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện,
Trưởng Ban vận động Quỹ HTND huyện Hải Hậu phát biểu ý kiến tại hội nghị


Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban vận động Quỹ HTND huyện Hải Hậu, các đồng chí thành viên Ban vận động Quỹ và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Việc triển khai Kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có thêm vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Thời gian vận động tập trung cao từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn toàn huyện.

Vận động tăng trưởng Quỹ HTND dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch; các đối tượng vận động bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; hội viên, nông dân, các tiểu thương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban vận động Quỹ HTND huyện nhất trí với nội dung kế hoạch. Đồng thời, đồng chí đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND và nội dung cuộc vận động Quỹ trên phương tiện thông tin đại chúng. Yêu cầu các thành viên Ban vận động Quỹ HTND huyện căn cứ vào nhiệm vụ được phân công chủ động hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch vận động để đạt được kết quả cao nhất.Đối với cácxã, thị trấn tiến hành kiện toàn ban vận động cấp mình để tổ chức triển khai vậnđộng theo kế hoạch./

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch HND huyện Hải Hậu