Giao ban báo chí tháng 5
Cập nhật lúc 14:1, ngày 02/06/2022 (GMT+7)
Chiều 31/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 5. Tham dự hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Xuân Lộc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành có bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử; đại diện các cơ quan báo chí địa phương và báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, cụ thể: Tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII, khoá XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, thông tin đậm nét về công tác tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Hoàng Đức Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
cung cấp thông tin tại hội nghị
 Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Đức Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 gắn với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022); đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về “Công tác đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa phổ thông và thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, kết quả năm học 2021-2022 của tỉnh”.

 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả, nỗ lực đóng góp của các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương trên địa bàn thời gian qua trong công tác truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm; trong đó tập trung phản ánh những nỗ lực, giải pháp trọng tâm của các cấp, các ngành phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tích cực tuyên truyền tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh tạo sự đồng thuận ủng hộ triển khai các dự án./.

Thu Nga - Hội Nông dân tỉnh