Câu hỏi:
Ông bà Y có hai người con đẻ và nhận thêm một người con nuôi. Ông bà có một mảnh đất rộng 500m2 để ở và ngôi nhà xây trên đất này. Ông bà Y mất đi mà không để lại di chúc, ba người con nảy sinh tranh chấp về di sản mà ông bà để lại. Hai người con đẻ cho rằng con nuôi không có quyền được hưởng di sản mà bố mẹ họ để lại. Xin hỏi, con nuôi có được hưởng di sản của bố mẹ không? Nếu con nuôi cũng được hưởng di sản thì sẽ được hưởng bao nhiêu phần di sản người chết để lại?
Câu trả lời:

 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, người con nuôi của ông bà Y thuộc hàng thừa kế thứ nhất và hoàn toàn có quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. Do không có di chúc nên di sản thừa kế của ông bà Y sẽ được chia theo pháp luật, người con nuôi cũng sẽ được hưởng phần tài sản bằng với hai người con đẻ của ông bà Y vì tất cả đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

CÁC HỎI ĐÁP LIÊN QUAN KHÁC