Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Xuân Thượng
Cập nhật lúc 8:50, ngày 28/06/2024 (GMT+7)
Chiều 25/6, tại UBND xã Xuân Thượng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” xã Xuân Thượng (huyện Xuân Trường). Dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Xuân Trường, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Thượng.Đ/c Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ

Việc xây dựng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” nhằm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định về việc xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại tỉnh năm 2024.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập CLB “Nông dân với pháp luật” xã Xuân Thượng gồm 50 thành viên là hội viên tiêu biểu của các chi hội trên địa bàn; bầu Ban chủ nhiệm; thảo luận và biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của CLB. Theo đó, CLB “Nông dân với pháp luật” xã Xuân Thượng được thành lập nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, quy định của Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật của Hội Nông dân các cấp; tham gia giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân; nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội tại địa phương. Thúc đẩy quá trình “tri thức hóa nông dân”, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, trao đổi kiến thức, nâng cao trình độ; đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến nông dân, những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

 Thu Nga - Hội Nông dân tỉnh