Giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Dự án “Nuôi cá nước ngọt” tại thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh)
Cập nhật lúc 8:30, ngày 10/07/2024 (GMT+7)
Để hỗ trợ hội viên nông dân có vốn phát triển và mở rộng sản xuất, ngày 08/7/2024, tại hội trường UBND thị trấn Cổ Lễ, Hội Nông dân huyện Trực Ninh tổ chức giải ngân 500 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương dự án “Nuôi cá nước ngọt” cho 10 thành viên Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - HUV, Chủ tịch HND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân thị trấn cùng 10 hộ hội viên vay vố


Tại buổi giải ngân, mỗi hội viên nông dân được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân để mua con giống, thức ăn, thuốc thú y, cải tạo, xử lý ao nuôi. Thời gian vay vốn 24 tháng với mức phí 0,7%/tháng và 3 tháng/lần thông qua Hội Nông dân thị trấn. 

Phát biểu tại buổi giải ngân vốn, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo Dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân, thanh toán phí và gốc đúng theo hợp đồng đã ký kết.

Tại buổi giải ngân các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn. Nguồn vốn vay đã góp phần giúp các hội viên nông dân tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, qua đó tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên cũng như tăng thu nhập cho hộ gia đình./.

Nguyễn Thị Minh

Phó Chủ tịch HND huyện Trực Ninh