Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ; biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019 - 2024
Cập nhật lúc 14:17, ngày 03/06/2024 (GMT+7)
Sáng ngày 30/5/2024 tại hội trường trụ sở Công an tỉnh Nam Định, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ; biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2019 - 2024.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo các Cục, Ban của Bộ Công an, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại biểu tỉnh có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 các huyện, thành phố và hơn 90 điển hình tiên tiến.

Đ/c Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh
tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc

Trong 5 năm qua, thực hiện công tác phối hợp giữa Công an và Hội Nông dân tỉnh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 - 2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến thiết thực, hiệu quả được nhân rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, như: Đồng chí Trần Văn Thuần - Chủ tịch HND xã Giao Hải (Giao Thủy); đồng chí Vũ Đình Từ - Chủ tịch HND xã Hải Giang (Hải Hậu); đồng chí Phạm Văn Hiển - Chủ tịch HND xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc); đồng chí Phạm Văn Khuyến - Chủ tịch xã Liêm Hải (Trực Ninh)… và nhiều tập thể, cá nhân khác. 

Đ/c Nguyễn Hữu Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
tặng Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc lực lượng Công an có thành tích trong công tác phối hợp giữa Hội Nông dân  và Công an tỉnh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 - 2024


Tại hội nghị, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh có 01 tập thể và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 03 tập thể và 07 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh cũng tặng Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc lực lượng Công an có thành tích trong công tác phối hợp giữa Hội Nông dân  và Công an tỉnh trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh: Để làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần phải thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm; tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Phạm Minh Quyết

Phó Ban Kinh tế - Xã hội