Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 16:52, ngày 08/03/2019 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 10-KH/HNDT     
X