"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid 19
Cập nhật lúc 11:7, ngày 16/11/2021 (GMT+7)
Ký hiệu: Số 95 KH/HNDT     
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC
X