Mừng Xuân Canh Tý - 2020
Cập nhật lúc 8:18, ngày 22/01/2020 (GMT+7)
Mừng Xuân Canh Tý - 2020

 

Tân niên phấn chấn chín mươi xuân

Tết đến thơ vui mở tứ vần

Khát vọng non sông dư nội lực

Dân giầu nước mạnh thế Long Vân.

Trần Xuân Hào - TP Nam Định