Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng
Cập nhật lúc 8:33, ngày 19/11/2020 (GMT+7)
Sáng ngày 17/11/2020, tại hội trường Nhà văn hóa thị trấn Liễu Đề, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Nghĩa Hưng.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại diện Sở Thông tin và Truyền Thông; lãnh đạo Hội Nông dân, phòng Văn hóa và Thông tin huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân của 24 xã, thị trấn huyện Nghĩa Hưng.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim tư liệu về Quân đội giúp dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đặc biệt là việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Trung vừa qua.… Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt nội dung: Tổng hợp tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua; Sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; Nội dung chủ yếu đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong thời kỳ mới. Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng - Phó ban phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn “Quy trình thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ”.

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng - Phó ban phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh
truyền đạt nội dung tại hội nghị

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường nông thôn góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa./.

 Thu Nga - Hội Nông dân tỉnh