Hội Nông dân tỉnh tham gia ký kết Chương trình phối hợp về phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp
Cập nhật lúc 10:15, ngày 09/04/2019 (GMT+7)
Ngày 04/4/2019, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo 3 đơn vị Sở Nông nghiệp & PTNT; Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã tổ chức ký kết chương trình phối hợp để thực hiện triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, HTX liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm và HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020.

 

Đ/c Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đ/c Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT; đ/c Vũ Đình Mạc - Chủ tịch Liên Minh HTX  ký kết Chương trình phối hợp

Tham gia buổi ký kết Chương trình phối hợp có đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT; đồng chí Vũ Đình Mạc - Chủ tịch Liên Minh HTX và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của 3 cơ quan. Theo đó mục đích của chương trình phối hợp là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục củng cố, phát triển HTX Nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX; phát triển nhanh các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và khuyến khích các HTX Nông nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong nông nghiệp trong năm 2019 và 2020.

Với mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế hợp tác, nhất là các loại hình HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế hộ nông dân; Thúc đẩy, phát triển mạnh các chuỗi liên kết giá trị có sự tham gia của HTX và doanh nghiệp; phát triển và hoàn thiện các sản phẩm từ các chuỗi liên kết để trở thành các sản phẩm OCOP; Từng bước ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX Nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của HTX, đảm bảo HTX phát triển bền vững và có đủ năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập. Phấn đấu đến năm 2020 có 340 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng Luật; Xây dựng mới 25 chuỗi liên kết đối với các loại sản phẩm: Lúa gạo chất lượng cao, hoa, rau màu, lợn, gà, tôm, cá, ngao, nấm ăn,… thông qua các dự án liên kết. Đồng thời hoàn thiện, phát triển trên 50% loại sản phẩm từ các chuỗi liên kết thành sản phẩm OCOP. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 dự án liên kết với 2 - 3 chuỗi liên kết gắn với từng loại sản phẩm./.

Trần Thị Thúy Hằng

  Hội Nông dân tỉnh