Định hướng sinh hoạt chi hội quý IV năm 2018
Cập nhật lúc 9:59, ngày 16/10/2018 (GMT+7)
Định hướng sinh hoạt chi hội quý IV năm 2018

 1.     Tuyên truyền và quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

2.     Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018).

3.     Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

4.     Tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân.

5.     Mở đợt sinh hoạt chuyên đề gắn với phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

6.     Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 55/NĐ-CP về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” theo hướng dẫn của Hội cấp trên./.

Ban Biên tập