Định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội Quý II năm 2020
Cập nhật lúc 8:56, ngày 21/04/2020 (GMT+7)
Định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội Quý II năm 2020

 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)… gắn với phát triển hội viên mới.

2. Tuyên truyền Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh gồm: Nghị quyết số 04 “về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp”; Nghị quyết số 05 “về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”; Nghị quyết số 06 “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; 01 Nghị quyết và 02 Đề án của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X.

4. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

5. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đăng ký một nội dung thực hiện trong năm 2020 như: Giám sát việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn nông thôn.

6. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

7. Vận động hội viên nông dân tích cực chăm sóc lúa vụ xuân, phòng trừ tốt các loại sâu bệnh gây hại đến lúa xuân, rau màu, thủy sản và gia súc, gia cầm./.

                                                                                          Ban Biên tập