Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh
Cập nhật lúc 9:34, ngày 08/06/2021 (GMT+7)
Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh tập trung chỉ đạo, phát động sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

 
Nông dân xã Nam Vân (thành phố Nam Định) phát triển kinh tế trang trại.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều cơ sở Hội đã sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Sinh hoạt chi, tổ Hội được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác Hội với đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp HND đã kết nạp mới trên 30 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 320.990 hội viên, đạt tỷ lệ 76% so với hộ nông thôn. Qua phân loại, đánh giá hàng năm có 85% cơ sở Hội và chi hội đạt khá và vững mạnh; 15% cơ sở Hội và chi hội đạt trung bình; không còn cơ sở, chi hội yếu kém. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội và hội viên được nâng cao, trở thành hạt nhân nòng cốt thu hút, tập hợp đông đảo nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức Hội. Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị... Đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nông dân, nông thôn, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, từng bước trưởng thành hơn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội, của địa phương. Nhiều cán bộ Hội cơ sở vừa giỏi làm kinh tế, vừa năng động trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội và phong trào nông dân. Điển hình như các ông: Vũ Văn Bách, Chủ tịch HND xã Hải Đông (Hải Hậu); Phạm Văn Quyến, Chủ tịch HND xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng); Vũ Mạnh Đang, Chủ tịch HND xã Nam Thái (Nam Trực); Nguyễn Bách Chiến, Chủ tịch HND xã Giao Hải (Giao Thủy); Đinh Văn Thuấn, Chủ tịch HND xã Yên Phương (Ý Yên); bà Bùi Thị Phương, Chủ tịch HND xã Xuân Trung (Xuân Trường)…

Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn tín dụng, tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. HND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt 25,7 tỷ đồng; đã đầu tư xây dựng 249 mô hình phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của quỹ thông qua các tổ hợp tác và chi, tổ hội nghề nghiệp. Cùng với đó, Hội tín chấp từ Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ 9.752 tỷ đồng cho 46.991 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với tổng dư nợ 1.201 tỷ đồng cho 39.826 hộ vay. Đặc biệt, các phong trào và hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức HND từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao. Nhiều tổ chức Hội các cấp liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó, với vai trò trung tâm và nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp HND trong tỉnh đã tập hợp, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, phong trào đã thu hút trên 150 nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia và có trên 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã có 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157 nghìn lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hộ nông dân đã tham gia góp hơn 2.000ha đất nông nghiệp, hiến 150ha đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi... HND tỉnh còn chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo xây dựng điểm mô hình “Thu gom xử lý rác thải mềm thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình” ở huyện Hải Hậu. Kết quả, đến nay có 185/209 cơ sở Hội, 2.219/3.171 chi hội có mô hình về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các cấp HND trong tỉnh còn tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chính sách tín dụng trong nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ và giám sát các nội dung trong xây dựng nông thôn mới… Thông qua giám sát đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổng hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nông dân để giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở. Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, các cấp Hội còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng tổ chức tiếp nông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân…

Với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, HND các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

Nguồn: baonamdinh.com.vn