Triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân
Cập nhật lúc 8:17, ngày 16/08/2022 (GMT+7)
Ngày 12/8/2022, tại hội trường cơ quan, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ HTND; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn tỉnh Hội; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.Toàn cảnh hội nghị


Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động xây dựng, tăng trưởng Quỹ HTND, đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội, giúp nông dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lý là 30 tỷ 325 triệu đồng cho 1.335 hộ vay.

Năm 2022, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban vận động Quỹ HTND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng vận động gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; hội viên, nông dân, các tiểu thương, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các nhà hảo tâm; các tổ chức, cá nhân. Nội dung vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện; phấn đấu đạt 01 tỷ đồng trở lên (trong đó cấp tỉnh 500 triệu đồng; cấp huyện, thành phố 500 triệu đồng). Thời gian vận động từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022 trên quy mô toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ HTND tỉnh đã nêu bật mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND, từ đó đề nghị các cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiện toàn và họp Ban vận động Quỹ HTND cùng cấp đồng thời chủ động đề xuất, tham mưu cho các Huyện ủy, Thành ủy về cuộc vận động. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng Quỹ HTND năm 2022; chỉ đạo Ban vận động Quỹ HTND các cơ sở tổ chức phát động ủng hộ xây dựng Quỹ theo kế hoạch. Phấn đấu theo lộ trình từ ngày 10/10 đến 15/10/2022 tổng kết đánh giá kết quả vận động Quỹ trên địa bàn toàn tỉnh./.

Thu Nga - Hội Nông dân tỉnh