Hội Nông dân Hải Hậu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế
Cập nhật lúc 14:0, ngày 21/12/2021 (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề tạo việc làm, giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.