NÔNG DÂN XUẤT SẮC
 
23/11/2018 15:47:PM
Ông Nguyễn Văn Sơn
23/11/2018 15:46:PM
Bà Mai Thị Nhung
23/11/2018 15:45:PM
Ông Đinh Văn Thiểm
23/11/2018 15:44:PM
Ông Trần Văn Hài
23/11/2018 15:43:PM
Ông Nguyễn Hữu Trung
09/10/2017 15:57:PM
Mô hình sản xuất kinh doanh: Chế tạo và sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
19/07/2017 14:50:PM
- Địa chỉ: Xóm 14 xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản - Mô hình SXKDG: Chăn nuôi thỏ
19/07/2017 14:48:PM
- Địa chỉ: Xóm 7 Nam Hải, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng - Mô hình SXKDG: Chế biến thủy sản
19/07/2017 14:46:PM
- Địa chỉ: Xóm Nội, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc - Mô hình SXKDG: Nuôi cá trắm đen
19/07/2017 14:14:PM
- Địa chỉ: Xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường - Mô hình SXKDG: Sản xuất cơ khí nông nghiệp
19/07/2017 10:33:AM
- Địa chỉ: Xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu - Mô hình SXKDG: Chăn nuôi V.A.C tổng hợp
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU
 
23/11/2018 15:40:PM
- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần chế biến hải sản Nam Định
23/11/2018 15:39:PM
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Toản Xuân
23/11/2018 15:38:PM
- Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất giống và kinh doanh thuỷ hải sản Sơn Nguyệt
23/11/2018 15:37:PM
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH nuôi trồng và chế biến thủy sản Liên Phong
23/11/2018 15:36:PM
- Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Cửu Dung