Sinh hoạt chi Hội
 
18/04/2019 09:47:AM
1. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với tuyên truyền và tiếp tục nhân rộng các tập thể, cá nhân đã được Hội Nông dân biểu dương năm 2018.
15/01/2019 07:51:AM
1. Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) gắn với phát triển hội viên mới.
10/12/2018 13:53:PM
Sáng, ngày 6-12-2018, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hào, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức tổng kết xây dựng mô hình điểm năm 2018 về thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp và các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.
16/10/2018 09:59:AM
Định hướng sinh hoạt chi hội quý IV năm 2018
02/10/2018 14:09:PM
1. Hội Nông dân các cấp đã tổ chức tuyên truyền 10.970 buổi cho 1.316.364 lượt hội viên, nông dân. Ra mắt và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh (www.hoinongdannamdinh.org.vn), với trên 6 triệu lượt người truy cập.
28/09/2018 16:02:PM
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp
18/07/2018 16:48:PM
Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi Hội quý III năm 2018
04/04/2018 09:32:AM
Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội Quý II năm 2018...
27/02/2018 14:46:PM
1. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) gắn với phát triển hội viên mới.
12/12/2017 08:36:AM
Chi hội nông dân thôn Duyên Hạ là một trong 10 chi hội thuộc Hội Nông dân xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội và phong trào nông dân ở chi hội Duyên Hạ
02/11/2017 17:03:PM
Thực hiện Đề án 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kế hoạch số 101 -KH/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động các cơ sở phát triển Chi, Tổ hội nghề nghiệp
06/10/2017 15:11:PM
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017) gắn với phát triển hội viên mới, sinh hoạt chi hội...
03/08/2017 11:06:AM
Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi hội Quý III năm 2017
17/02/2017 15:07:PM
Qua tìm hiểu, nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ban biên tập cuốn Bản tin Nông dân nhận thấy Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. ..
15/08/2016 16:58:PM
1. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 2. Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh Hội...