Tổng kết Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018
Cập nhật lúc 14:2, ngày 10/12/2018 (GMT+7)
Ngày 05/12/2018, tại Hội Nông dân tỉnh, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; Đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: UBMTTQ Việt Nam

Đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua, khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và ngành dọc cấp trên chủ động triển khai nhiệm vụ và các phong trào thi đua đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời động viên cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Nhiều hoạt động mới, hoạt động thiết thực được các đơn vị tập trung nguồn lực và có nhiều sáng tạo trong quá trình triển khai nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể đều đạt và vượt so với kế hoạch. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Kết quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể đã có đóng góp tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế  - xã hội cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.


Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao cờ Khối thi đua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 
tỉnh Nam Định năm 2019 cho đ/c Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Tại Hội nghị, các thành viên đã bỏ phiếu bình bầu và nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND tỉnh tặng bằng khen cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là Trưởng Khối thi đua năm 2019./.

Nguyễn Thị Duyên - Văn phòng