Tổ chức bàn giao con giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm (vịt thương phẩm), hỗ trợ và củng cố HTX” tại xã Hải Thanh huyện Hải Hậu năm 2021
Cập nhật lúc 9:49, ngày 31/08/2021 (GMT+7)
Thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác” năm 2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 3701-QĐ/HNDTW, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc giao Ban Kinh tế - TW Hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nam Định xây dựng mô hình “Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm (vịt thương phẩm), hỗ trợ và củng cố HTX” tại xã Hải Thanh huyện Hải Hậu. Mô hình được xây dựng với sự tham gia của 15 thành viên, quy mô 5.400 con vịt thịt
 

Đ/c Tô Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch HND, Trưởng Ban Quản lý dự án tỉnh
bàn giao con giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình


Sáng ngày 26/8/2021, tại xã Hải Thanh huyện Hải Hậu, Ban Quản lý dự án tỉnh cùng nhà thầu tổ chức bàn giao con giống, vật tư cho các hộ tham gia mô hình. Về dự buổi bàn giao có đồng chí Tô Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý dự án; các đồng chí thành viên BQL dự án; đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu; đại diện thường trực Đảng ủy, UBND xã Hải Thanh và 15 hộ hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bàn giao, đồng chí Tô Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý dự án nhấn mạnh: Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đối với các cấp Hội và hội viên nông dân. Chỉ đạo Hội Nông dân xã Hải Thanh sớm ra mắt Chi Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gia cầm (vịt thương phẩm) để các thành viên tham gia mô hình duy trì sinh hoạt, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mô hình đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nâng cao đời sống cho người dân./.

Nguyễn Thị Duyên

Ban Kinh tế - Xã hội