Thị trấn Quất Lâm xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh
Cập nhật lúc 15:10, ngày 26/02/2019 (GMT+7)
Chúng tôi có dịp về dự một buổi sinh hoạt của chi hội Lâm Dũng, Hội Nông dân Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy). Trong không khí sôi nổi, mở đầu là màn biểu diễn văn nghệ của các bà, các chị hội viên trong chi hội. Sau 30 phút, buổi sinh hoạt chi hội bắt đầu, đồng chí chi hội trưởng báo cáo tình hình hoạt động, các phần việc do chi hội đảm nhận; việc thu, chi quỹ hội; việc thăm hỏi, động viên hội viên; hoạt động nhận ủy thác vay vốn các tổ chức tín dụng...

Các hội viên tham gia phát biểu ý kiến làm rõ hơn những việc do chi hội đảm nhận và đề xuất những kiến nghị, tâm tư của hội viên trong thời gian tới. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí cởi mở. Nhiều ý kiến tâm huyết với hoạt động Hội nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, làm giàu... Đồng chí Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cho biết, một trong những giải pháp xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh là phải duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn. Theo đó, Hội Nông dân thị trấn chỉ đạo các chi hội tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt. Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể… thông qua các buổi sinh hoạt và trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, hội viên hiểu và thực hiện; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với thực tiễn. Cùng với đó, Hội Nông dân thị trấn quán triệt và triển khai các nghị quyết của Hội Nông dân các cấp về củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn đã xây dựng kế hoạch, báo cáo với Đảng ủy và phối hợp với chi bộ, tổ trưởng tổ dân, tập trung củng cố, kiện toàn các chi hội trong toàn thị trấn, bảo đảm theo yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, 100% cán bộ Hội Nông dân thị trấn được tham gia tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn do Hội cấp trên tổ chức. Hội Nông dân thị trấn đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và phát triển hội viên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. Hội đã tập trung triển khai tuyên truyền, vận động nông dân tự nguyện tham gia tổ chức Hội; tổ chức rà soát và xóa tên những hội viên có tên mà không tham gia sinh hoạt; kết nạp những nông dân thực sự tâm huyết, trách nhiệm với tổ chức Hội. Năm 2012, toàn thị trấn có 1.950 hội viên, sau rà soát, giảm còn 1.828 hội viên. Đến nay, số hội viên của thị trấn lại tăng lên với 1.980 hội viên.

Chi Hội Nông dân tổ dân phố Lâm Dũng, Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) đảm nhận “tuyến đường, dòng sông tự quản”.

 Với tinh thần “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, nâng cao vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập”, Hội Nông dân thị trấn đã phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ hội viên đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu, giảm nghèo, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Các phong trào thi đua được tổ chức triển khai đồng bộ, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, gia trại, kinh tế tổ hội trong khai thác thuỷ sản, nuôi trồng, dịch vụ, giúp nhau giảm nghèo, các hoạt động hỗ trợ nông dân ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả như: chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm cho nông dân, giúp đỡ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo. Hội đã có những việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Qua đó thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, thực sự là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu có sức lan toả trên nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thuỷ, hải sản đã phát huy được nội lực trong khai thác tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, cơ cấu mùa vụ. Đến nay toàn thị trấn đã có hơn 55 hộ chăn nuôi gia trại, trong đó có 136 hộ làm đầm, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hàng năm, Hội đã phát động và có 40% hộ đăng ký hộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; kết quả năm 2018, toàn thị trấn có trên 430 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp Trung ương có 7 hộ, cấp tỉnh là 40, còn lại đạt cấp huyện và cơ sở). Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,13 % (theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều). Qua đánh giá kết quả xếp loại các chi hội hằng năm, đến nay, Hội Nông dân thị trấn có 14 chi hội đạt vững mạnh (chiếm 82,3%), 2 chi hội khá (11,8%) và 1 chi hội trung bình (5,9%). Nhiều năm liền, Hội Nông dân thị trấn được Hội Nông dân huyện đánh giá xếp là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu trong 22 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Với việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của tổ chức Hội, Hội Nông dân thị trấn đã bám sát hướng các hoạt động của Hội về chi hội, thường xuyên củng cố, tổ chức nâng cao năng lực, trách nhiệm và mọi hoạt động đảm bảo chất lượng, đa dạng phát triển hình thức tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng Hội thật sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn