Người hát chèo sân đình
Cập nhật lúc 15:0, ngày 24/09/2019 (GMT+7)
Trần Xuân Hào

 

Đêm nay làng ta nghe hát

Trống dồn hòa quyện nhạc reo

Điệu “Luyện năm cung” em xướng

Sân đình như cũng hát theo

 

Nhịp nhàng tay em phẩy quạt

Nghe lòng trỗi dậy sức xuân

Nông thôn tăng đà đổi mới

Giọng chèo tiếp sức vang ngân

 

Nhọc nhằn sớm khuya… trăng tỏ

Chiều qua tần tảo trên đồng

Chăm lo cánh đồng mẫu lớn

Một người biết mấy người trông.

Trần Xuân Hào (Ảnh nguồn Internet)