Kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015-2020
Cập nhật lúc 14:29, ngày 16/11/2020 (GMT+7)
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

Mô hình nuôi cá Bống Bớp của gia đình nông dân Việt Nam xuất sắc - 
 
Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng

Với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, 05 năm qua (2015 - 2020) các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động tới hội viên, nông dân nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Một trong những hoạt động được xác định là trọng tâm, xuyên suốt, mang lại hiệu quả thiết thực là việc thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Là phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, hàng năm các cấp Hội đã bám sát Nghị quyết của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức phát động phong trào sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Trong công tác chỉ đạo, Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), phối hợp tuyên truyền các chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền vận động hội viên nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Cụ thể các cấp Hội tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hướng dẫn, tổ chức thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Tổ hội nghề nghiệp mà nòng cốt là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi để hội viên, nông dân có cơ hội giúp đỡ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với 11 sở, ngành và nhiều công ty, doanh nghiệp nhằm chuyển giao KHKT, cung ứng vốn vay, vật tư nông nghiệp, phối hợp và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, các cấp Hội đã tín chấp và nhận ủy thác từ 2 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cho 86.817 hộ vay với số tiền 10.954 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 1.059 hộ vay với 25,66 tỷ đồng, đã hướng dẫn thành lập 4 Hợp tác xã, 96 Tổ hợp tác với 1.449 thành viên và 31 Tổ hội nghề nghiệp với 686 thành viên hoạt động có hiệu quả.

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự trợ giúp, tư vấn của các cấp Hội, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội phát động tiếp tục phát triển, nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Năm 2015, toàn tỉnh có 170.000 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKDG các cấp, số hộ đạt là 77.000 hộ bằng 20,3% so với hộ nông dân. Đến năm 2019, có 237.619 hộ nông dân đăng ký, qua bình xét có 111.360 hộ đạt, bằng 47% so với hộ đăng ký. Năm 2020, theo tổng hợp số liệu từ các huyện có 258.386 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 60,96% so với số hộ nông thôn).

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân Việt Nam. Đó là những tấm gương hộ nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp nông nghiệp ở nông thôn với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với việc tích tụ ruộng đất, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là: Ông Nguyễn Văn Luật, xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu với mô hình chăn nuôi V.A.C tổng hợp, lợi nhuận 2,6 tỷ đồng/năm; ông Trần Văn Quyên, xóm Nội, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc với mô hình nuôi cá trắm đen, lợi nhuận đạt 1,52 tỷ đồng/năm; ông Lại Văn Quang, xóm 7 Nam Hải, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng với mô hình chế biến thủy sản, lợi nhuận đạt 700 triệu đồng/năm; ông Triệu Đình Hợi, xóm 14 xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản với mô hình chăn nuôi thỏ, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Văn Thục xã Trực Thái huyện Trực Ninh với mô hình chăn nuôi lợn sinh học, trồng trọt theo quy trình VietGap, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông huyện Nghĩa Hưng chuyên sản xuất giống, nuôi và tiêu thụ cá bống bớp, lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Công xã Hải Xuân huyện Hải Hậu với mô hình nuôi gà đẻ bằng thảo dược, lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng/năm; hộ ông Bùi Văn Sớm - xóm 12 xã Hải Quang huyện Hải Hậu với mô hình trồng, thu mua, sấy cây Đinh Lăng dược liệu kết hợp nuôi cá, thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động thường xuyên…

Phong trào đã khuyến khích, động viên hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Năm năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp giúp đỡ nhau hàng nghìn con giống các loại, hàng ngàn ngày công và hàng tỷ đồng cho hàng ngàn lượt hội viên nghèo, hộ khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện giúp hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ nâng cấp 16 căn nhà; tặng 07 bò vàng trị giá 86 triệu đồng và 328 chiếc xe đạp cho con em hội viên nông dân vượt khó vươn lên trong học tập. Nhân dịp Tết nguyên đán, hàng năm, các cấp Hội trực tiếp tặng 300 - 500 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Phát động hội viên nông dân ủng hộ quỹ từ thiện “Hạt thóc vàng” với số tiền là 95,974 triệu đồng. Năm 2018-2019, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm nông dân” tới các cấp Hội trong toàn tỉnh, kết quả 02 năm đã vận động được 631 triệu đồng. Đặc biệt năm 2020, nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, từ nguồn Quỹ “Mái ấm nông dân”, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã nâng cấp, hỗ trợ xây mới 08 nhà ở cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh dự kiến trao tặng 1.000 suất học bổng khuyến học mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các cháu học sinh tiểu học là con gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong triển khai và thực hiện phong trào còn có những hạn chế nhất định. Ở một số cơ sở Hội công tác tuyên truyền thực hiện phong trào chưa được quan tâm đúng mức, mới đảm bảo chiều rộng, chưa đảm bảo chiều sâu; chưa làm tốt công tác tham mưu; chưa chủ động phối hợp với các ban ngành, công ty doanh nghiệp để có nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh kết quả thực hiện phong trào; việc bình xét số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, chưa bám sát tiêu chí quy định của TW Hội dẫn đến kết quả thực hiện phong trào chưa đồng đều ở các địa phương.

Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tăng cường liên kết đào tạo nghề cho nông dân, khai thác hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động tín chấp; vận động nông dân liên kết để tập trung ruộng đất, nâng quy mô sản xuất; phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ Hội nghề nghiệp để hình thành chuỗi liên kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, làm cầu nối liên kết, hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân; gắn phong trào sản xuất kinh doanh giỏi với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân./.

Trần Thị Thúy Hằng

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội