Hội nghị giao ban báo chí Tháng 6 năm 2019
Cập nhật lúc 9:51, ngày 02/07/2019 (GMT+7)
Chiều ngày 28/6/2019, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2019.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Xuân Mai - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị; lãnh đạo các sở, ngành có bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh. 

Trong tháng, các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh đã có nhiều tin, bài thông tin về các sự kiện chính trị nổi bật của Trung ương và của tỉnh cụ thể: Thông tin về nội dung, diễn  biến, kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Thông tin kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thông tin về các hoạt động tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021); công tác chuẩn bị, diễn biến kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi…


Đ/c Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo công tác triển khai 
thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Công tác triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 46 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình, trong đó có 31 sản phẩm đạt từ 50 điểm trở lên tương đương 3 sao trở lên. Trong đó có một số sản phẩm đánh giá đạt số điểm cao, như: Gạo sạch Toản Xuân, Ngao sạch Cửu Dung, nước mắm Ninh Cơ, nước mắm Vạn Hoa, Gạo tám xoan bao tử của HTX nông nghiệp Toàn Thắng...

Cũng tại hội nghị, các đại điểu đã được nghe đồng chí Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, những kết quả nổi bật như: Tổng sản phẩm GRDP ước tính trên địa bàn toàn tỉnh tăng 8,25% so với cùng kỳ năm 2018; tạo việc làm cho 17,7 ngàn lượt người, bằng 54,8% kế hoạch năm; Kết quả xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi; Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp, dịch vụ thương mại,… trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai thực hiện các Đề án hợp nhất, sáp nhập, giải thể, tự chủ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng tiến độ; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt…

Đ/c Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại địa bàn trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 6/2019. Thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trong năm 2019 tại các địa phương, đơn vị; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7 và những tháng cuối năm; Tập trung tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh…/.

Thu Nga - HND tỉnh

CÁC TIN TỨC KHÁC