Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019
Cập nhật lúc 8:9, ngày 30/01/2019 (GMT+7)
Sáng ngày 25/01/2019, tại trụ sở cơ quan, Hội Nông dân tỉnh (HND) Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Về dự Hội nghị có: đ/c Nguyễn Hùng Mạnh - TUV, Bí thư Đảng Đoàn, Thủ trưởng cơ quan; đ/c Bùi Kim Hoàn - UV Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch HND tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan

Hội nghị đã bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội nghị gồm 4 đồng chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá kết quả năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 của cơ quan; Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Thông qua tổng hợp các ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định của cơ quan. Đồng thời Hội nghị dành nhiều thời gian để thảo luận về quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ,… phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như tình hình thực tế của cơ quan; Đồng thời  tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Năm 2018, cán bộ công chức, viên chức cơ quan đã huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao, hoàn thành kế hoạch hoạt động đề ra trong năm. Công đoàn cũng đã tích cực triển khai nhiều họat động có hiệu quả. Kết quả, năm vừa qua có 02 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 02 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh - TUV, Chủ tịch HND tỉnh biểu dương những kết quả hoạt động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Thùy Dương