Hội Nông dân xã Trực Chính với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thôn xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội
Cập nhật lúc 14:27, ngày 02/01/2019 (GMT+7)
Trực Chính là một xã nằm phía Đông Bắc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, có diện tích đất đai tự nhiên là 580,77 ha, dân số trong toàn xã có 6452 khẩu/1650 hộ với 9 khu dân cư thôn xóm, có 220,3 ha diện tích đất canh tác lúa, gieo trồng cây màu, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra địa phương còn có các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: Dệt khăn, nghề may, cơ khí, nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng… Với những tiềm năng và thế mạnh đó nên tình hình hoạt động của các loại tội phạm có nhiề

 Trước tình hình đó, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với vai trò nông dân là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, Hội Nông dân xã Trực Chính luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của Đảng ủy về nhiệm vụ an ninh quốc phòng với hình thức đa dạng, gắn với nội dung sinh hoạt tại các chi hội vào dịp sơ kết, tổng kết, ngày thành lập Hội. Kết quả, Hội đã tuyên truyền cho 1.350 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về phòng chống tội phạm cho cán bộ,

 

hội viên nông dân huyện Trực Ninh

Cùng với công tác tuyên truyền, Hội Nông dân xã còn phối hợp với Công an, Quân sự ký kết văn bản liên tịch về thực hiện phong trào “3 giỏi 2 vững mạnh”, thường xuyên phổ biến âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý, mua bán người, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc, các quy định pháp luật có liên quan đến đời sống nông dân và đi sâu phân tích những hình thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân. Xây dựng tổ nông dân tự quản gắn với Tổ an ninh nhân dân; vận động hội viên nông dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân ý thức tự giác về tình hình an ninh trật tự và phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Hội còn hướng dẫn các chi hội đăng ký và xây dựng Chi hội nông dân không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hộigắn với việc xây dựng các phong trào như : Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” “Nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới;Nông dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Xây dựng gia đình văn hoá ,…Ngoài ra, Hội cũng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương tiếp tục tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh trật tự, an toàn xã hội, về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội; tuyên truyền về luật đất đai đã tổ chức được 12 cuộc, có 750 lượt người tham dự. Thông qua các lớp truyền thông, các buổi sinh hoạt Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an xã ngăn chặn và giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, các hành vi vi phạm.

Vớiphương châm phòng ngừa là chính, Hội Nông dân và Ban công an xã đã phối hợp triển khai các biện pháp quản lý giáo dục con em ngay tại gia đình và cộng đồng. Kết hợp đồng bộ việc giáo dục con em nông dân không vi phạm pháp luật bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời Hội đã phát động cán bộ, hội viên tham gia các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và ký cam kết nhiều việc làm tốt về an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; lồng ghép chương trình phòng chống tội phạm với công tác Hội và phong trào nông dân như: Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Việc tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội Nông dân xã Trực Chính đã tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng nhiều; ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân được nâng cao; chất lượng hoạt động của tổ chức Hội được đổi mới, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương./.

 Vũ Thị Thúy

Chủ tịch HND xã Trực Chính