Hội Nông dân thành phố Nam Định với phòng trào “Ngày Chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”
Cập nhật lúc 17:5, ngày 08/04/2019 (GMT+7)
Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; Thực hiện chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Vào ngày 24/3/2019 tuần đầu tiên sau khi ký kết chương trình phối hợp Hội Nông dân thành phố với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức ra quân phát động phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn thành phố.

 Tại buổi ra quân, cán bộ, hội viên, đoàn viên đã xuống đường tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc tờ rơi quảng cáo trên các công trình công cộng. Đây là một trong những việc làm cụ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Hội Nông dân thành phố được diễn ra thường xuyên vào các ngày chủ nhật cuối tuần. Qua đó, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hoạt động đã được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường. Trong thời gian tới Hội Nông dân thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, phân loại xử lý rác thải tại nguồn góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

                                                                                Thanh Hường

                                                                   Phó Chủ tịch HND thành phố