Hội Nông dân huyện Vụ Bản tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc 10:29, ngày 25/03/2021 (GMT+7)
Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Hội cấp trên, các cấp Hội Nông dân huyện Vụ Bản đã chủ động xây dựng, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, đề án thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Triển khai mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”
tại xã Trung Thành huyện Vụ Bản

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch số 33, ngày 12/4/2019 của Huyện ủy Vụ Bản về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã, thôn/xóm nông thôn mới kiểu mẫu và Kết luận số 02-KL/HNDT ngày 21/3/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/HNDT ngày 26/12/2013 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo”. Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, trong đó tiêu chí cảnh quan môi trường sáng, xanh - sạch - đẹp, an toàn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vụ Bản đã đăng ký với Huyện ủy và triển khai thực hiện phong trào "Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới bảo vệ môi trường", góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

 Để phong trào "Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới bảo vệ môi trường" đạt hiệu quả, các cấp Hội đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho trên 20 ngàn lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của địa phương trong xây dựng nông thôn mới; các kiến thức về kinh tế - xã hội, môi trường. Vận động nông dân đóng góp trên 500 triệu đồng, trên 16 ngàn ngày công, hiến trên 298 ha đất các loại, làm mới, sữa chữa, nâng cấp gần 200 km kênh mương nội đồng và 587 km đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm. Tiếp tục củng cố và duy trì 223 tổ tự quản vệ sinh môi trường với 1.506 thành viên, hàng tháng tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm thu hút trên 4.000 người tham gia. Mỗi chi Hội có ít nhất một tuyến đường do chi Hội Nông dân tự quản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Hội Nông dân các xã, thị trấn duy trì, chăm sóc và bảo vệ 07 tuyến đường cây do Hội Nông dân tự quản, trồng được 3.635 cây bóng mát các loại như: xà cừ; bàng, sấu, keo tai tượng, bạch đàn, cây cau, cây xanh, cây Osaka. Ngoài ra, còn tuyên truyền vận động hội viên nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, năm 2020, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ. Đã tổ chức 23 hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân kỹ năng về lựa chọn thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn quy trình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ với 21.600 lượt người tham gia; xây dựng các clip quy trình phân loại và xử lý rác thải tại hộ làm tài liệu tuyên truyền vận động để người dân dễ hiểu, dễ làm.

Kết quả, đến nay có 18/18 xã, thị trấn triển khai, thực hiện mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” với 2.101 hộ tham gia. Trong đó, đã hỗ trợ 2.027 thùng ủ rác hữu cơ và 74 hố có nắp đậy, tiêu biểu đơn vị làm tốt như Hội Nông dân xã Hợp Hưng, Trung Thành, thị trấn Gôi, Liên Minh.

Đi đôi với phong trào tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp huyện Vụ Bản còn tích cực thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Để phong trào thực sự hiệu quả, các cấp Hội trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào, hỗ trợ về giống, vốn, vật  tư, khoa học kỹ thuật. Qua đó, hàng năm, có trên 9.000 hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Điển hình như hộ chị Luyến thôn Tổ Cầu xã Liên Bảo phối hợp với Công ty Toản Xuân sản xuất lúa sạch theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với quy mô 20ha, cho thu nhập mỗi vụ trên 200 triệu đồng; gia đình anh Huy xã Đại An với mô hình nuôi trồng thủy sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1%. Nhằm hỗ trợ hội viên có thêm nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động, xây dựng, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Năm 2020, Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng được 151,6 triệu đồng. Nâng tổng nguồn quỹ HTND cấp huyện lên 1,04 tỷ đồng, cho 32 hộ vay để phát triển sản xuất nâng cao đời sống…

Với sự vào cuộc tích cực của Hội Nông dân các cấp trong huyện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng. Đến nay đã có 3 xã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Trong năm 2020, xã Liên Minh và 19 thôn/xóm/tổ dân phố đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu; 8 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện nay các địa phương đang tích cực hoàn thiện hồ sơ và chất lượng các tiêu chí để tỉnh về thẩm định công nhận. Chính vì thế trong thời gian tới các cấp Hội trong huyện Vụ Bản tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong cuộc vận động, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã hoàn thành, đồng thời tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Hoàng Ngọc Nghị

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vụ Bản