HND Xuân Trường tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc 8:30, ngày 25/06/2019 (GMT+7)
Chiều ngày 12/6/2019, tại Hội trường nhà Văn hóa xã Xuân Kiên, Hội Nông dân (HND) huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HND các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tới các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành HND huyện khóa XI, cán bộ chuyên trách HND huyện cùng 350 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành HND, Chi hội trưởng HND 20 xã, thị trấn trong huyện.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HND tỉnh.Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ X, những điểm mới của Điều lệ Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Chủ tịch HND huyện quán triệt những nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu HND huyện lần thứ XI. Đồng thời, hội nghị đã thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ X và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Mạnh - Huyện ủy viên, Chủ tịch HND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và đề nghị HND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt Nghị quyết ở cấp mình đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết; Xây dựng chương trình hành động phù hợp sát tình hình địa phương nhằm đưa Nghị quyết và thực tiễn./.

                                                                        Đinh Văn Thuân

    HND huyện Xuân Trường


CÁC TIN TỨC KHÁC